Postup založení účtu

Předtím, než si založíte účet u Admiral Markets UK Ltd a začnete obchodovat, se prosím seznamte s dokumenty týkající se Admiral Markets UK Ltd. Tyto dokumenty slouží k tomu, abyste byli informováni o našich právních povinnostech a obecných obchodních postupech.

'Všeobecné podmínky' a další dokumenty naleznete v níže uvedené sekci dokumenty ke stažení.

Také můžete požádat o kopii těchto dokumentů telefonicky na čísle +420 211 150 200 nebo posláním emailu na info@admiralmarkets.cz

Dokumenty potřebné pro fyzické osoby:

 1. Dohoda o založení účtu - automaticky generovaná přes Kabinet Tradera, jakmile byla žádost o reálný účet dokončena.
 2. OP a potvrzení o trvalém bydlišti nejsou vyžadovány u zemí s nízkým rizikem* - Rakousko, Dánsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a britská korunní závislá území (Jersey, Guernsey, Ostrov Man)
 3. U všech ostatních zemí, středně a vysoce rizikových, jsou dokumenty vyžadovány, **:

Doklad totožnosti - pas nebo občanský průkaz s fotografií;
Potvrzení o trvalém bydlišti - bankovní výpis nebo účet za energie maximálně 3 měsíce starý

* jestliže není Admiral Markets UK Ltd schopna elektronicky ověřit a identifikovat fyzickou osobu ze země s nízkým rizikem, vyhrazujeme si právo požádat o doklad totožnosti anebo potvrzení o trvalém bydlišti.
** Admiral Markets UK Ltd si vyhrazuje právo požádat o to, aby byly doklady totožnosti úředně nebo notářsky ověřeny a v některých případech můžeme požadovat 2 potvrzení o trvalém bydlišti.

Dokumenty pro právnické osoby:

 1. Občanský průkaz nebo pas s fotografií - dvou jednatelů společnosti
 2. Občanský průkaz nebo pas majitelů společnosti, kteří mají podíl 25% a více (pokud nikdo takový není, právnické oddělení bude požadovat doklad totožnosti kohokoliv, kdo má podíl větší než 10%).
 3. Potvrzení adresy staré maximálně 3 měsíce od KAŽDÉHO majitele/jednatele společnosti
 4. Vyplněná a podepsaná Dohoda o založení účtu pro právnické osoby.
 5. Potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku/registrace
 6. Memorandum
 7. Společenská smlouva/Zakladatelská listina se všemi změnami, dodatky a potvrzeními o jmenování osob oprávněných jednat jménem právnické odoby
 8. Výpis z obchodního rejstříku NEBO výpis z registru akcionářů (dokument potvrzující strukturu vlastníků právnického subjektu, včetně osobních údajů všech skutečných vlastníků). Pokud má společnost sídlo mimo EU, může být použit dokument s názvem Certificate of incumbency.

Chcete-li začít se založením účtu, zaregistrujte se prosím do Kabinetu Tradera.

Smlouvy & Dokumenty

Dokumenty k založení účtu

Pro fyzické osoby:


Pro právnické osoby:


Dokumenty popisující obchodní podmínky služeb Admiral Markets UK Ltd

Tyto dokumenty byste si měli pročíst, pochopit a přijmout před podepsáním Dohody o založení účtu


Další dokumenty