Založení reálného účtu

Předtím, než si založíte účet u Admiral Markets UK Ltd a začnete obchodovat, se prosím seznamte s dokumenty týkající se Admiral Markets UK Ltd. Tyto dokumenty slouží k tomu, abyste byli informováni o našich právních povinnostech a obecných obchodních postupech.

'Všeobecné podmínky' a další dokumenty naleznete v níže uvedené sekci dokumenty ke stažení.

Také můžete požádat o kopii těchto dokumentů telefonicky na čísle +420 211 150 200 nebo posláním emailu na info@admiralmarkets.cz

Chcete-li začít se založením účtu, zaregistrujte se prosím do Kabinetu Tradera.

Dokumenty potřebné pro fyzické osoby:

 1. Kopie platného dokladu totožnosti (OP nebo pas).
 2. Výpis z bankovního účtu (starý maximálně 3 měsíce).
  Pokud Váš bankovní výpis neobsahuje adresu, je potřeba doložit další dokument, potvrzující Vaši adresu (například vyúčtování za energie).
 3. Dohoda o založení účtu - automaticky generovaná přes Kabinet Tradera, jakmile byla žádost o reálný účet dokončena.
  • Vezměte prosím na vědomí, že pro účely tzv. KYC (know-your-customer) zásad může společnost Admiral Markets UK Ltd. vyžadovat dodatečné dokumenty, a to v případech, že poskytnuté dokumenty nejsou dostačující.

Dokumenty pro právnické osoby:

 1. Občanský průkaz nebo pas s fotografií - dvou jednatelů společnosti
 2. Občanský průkaz nebo pas majitelů společnosti, kteří mají podíl 25% a více. Pokud nikdo takový není, schvalovací oddělení bude požadovat doklad totožnosti kohokoliv, kdo má ve společnosti podíl větší než 10%.
 3. Potvrzení adresy KAŽDÉHO majitele společnosti/jednatele, staré maximálně 3 měsíce.
 4. Výpis z bankovního účtu právnické osoby starý maximálně 3 měsíce.
 5. Vyplněná a podepsaná Dohoda o založení účtu pro právnické osoby.
 6. Potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku/registrace
 7. Společenská smlouva.
 8. Společenská smlouva/Zakladatelská listina se všemi změnami, dodatky a potvrzeními o jmenování osob oprávněných jednat jménem právnické odoby
  Výpis z obchodního rejstříku NEBO výpis z registru akcionářů (dokument potvrzující strukturu vlastníků právnického subjektu, včetně osobních údajů všech skutečných vlastníků). Pokud má společnost sídlo mimo EU, může být použit dokument s názvem Certificate of incumbency.
  Pokud má společnost sídlo mimo EU, lze nahrát Certificate of incumbency.
 9. EMIR žádost (uvedená níže), kde bude uveden LEI kód (Legal Entity Identifier code). Vezměte prosím na vědomí, že všechny právnické osoby si nejdříve musejí zařídit LEI kód.

Smlouvy & Dokumenty

Dokumenty k založení účtu


Pro právnické osoby:


Dokumenty popisující obchodní podmínky služeb Admiral Markets UK Ltd

Tyto dokumenty byste si měli pročíst, pochopit a přijmout před podepsáním Dohody o založení účtu


Další dokumenty