Založení reálného účtu

Předtím, než si založíte účet u Admiral Markets UK Ltd a začnete obchodovat, se prosím seznamte s dokumenty týkající se Admiral Markets UK Ltd. Tyto dokumenty slouží k tomu, abyste byli informováni o našich právních povinnostech a obecných obchodních postupech.

'Obchodní podmínky' a další dokumenty naleznete v níže uvedené sekci dokumenty ke stažení.

Také můžete požádat o kopii těchto dokumentů telefonicky na čísle +420 211 150 200 nebo posláním emailu na info@admiralmarkets.cz

Chcete-li začít se založením účtu, zaregistrujte se prosím do Kabinetu Tradera.

Dokumenty potřebné pro fyzické osoby:

 1. Kopie platného dokladu totožnosti (OP nebo pas).
 2. Potvrzení adresy (jako je vyúčtování za zboží, služby nebo energie, dopisy od státních orgánů atd.) staré maximálně 3 měsíce obsahující adresu Vašeho bydliště.
 3. Dohoda o založení účtu - automaticky generovaná přes Kabinet Tradera, jakmile byla žádost o reálný účet dokončena.
  • Vezměte prosím na vědomí, že pro účely tzv. KYC (know-your-customer) zásad může společnost Admiral Markets UK Ltd. vyžadovat dodatečné dokumenty, a to v případech, že poskytnuté dokumenty nejsou dostačující.

Dokumenty pro právnické osoby:

 1. Občanský průkaz nebo pas s fotografií - dvou jednatelů společnosti
 2. Občanský průkaz nebo pas majitelů společnosti, kteří mají podíl 25% a více. Pokud nikdo takový není, schvalovací oddělení bude požadovat doklad totožnosti kohokoliv, kdo má ve společnosti podíl větší než 10%.
 3. Potvrzení adresy KAŽDÉHO majitele společnosti/jednatele, staré maximálně 3 měsíce.
 4. Potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku/registrace
 5. Společenská smlouva.
 6. Zakladatelská listina/společenská smlouva/veřejná listina se všemi změnami, dodatky a potvrzeními o jmenování osob(y), která je oprávněna jednat jménem právnické osoby. Výpis z obchodního rejstříku NEBO nejnovější výpis z registru akcionářů (dokument potvrzující vlastnickou strukturu právnické osoby, který musí obsahovat také osobní údaje všech skutečných vlastníků). Pokud má společnost sídlo mimo EU, lze poskytnout dokument s názvem Certificate of incumbency.
 7. EMIR žádost (uvedená níže), kde bude uveden LEI kód (Legal Entity Identifier code). Vezměte prosím na vědomí, že všechny právnické osoby si nejdříve musejí zařídit LEI kód.
 8. Vyplněná a podepsaná Dohoda o založení účtu pro právnické osoby.

Smlouvy & Dokumenty

Dokumenty k založení účtu


Pro právnické osoby:


Dokumenty popisující obchodní podmínky služeb Admiral Markets UK Ltd

Tyto dokumenty byste si měli pročíst, pochopit a přijmout před podepsáním Dohody o založení účtu


Další dokumenty