Otevření obchodního účtu

Předtím než si otevřete účet u Admiral Markets UK Ltd a začnete obchodovat, seznamte se prosím s dokumenty týkající se Admiral Markets UK Ltd. Tyto dokumenty slouží k tomu, abyste byli informováni o našich právních povinnostech a obecných obchodních postupech.

"Obchodní podmínky" a další dokumenty naleznete v níže uvedené sekci dokumenty ke stažení.

Také můžete požádat o kopii těchto dokumentů telefonicky na čísle +420 211 150 200 nebo posláním emailu na info@admiralmarkets.cz

Dokumenty potřebné pro fyzické osoby:

 1. Kopie platného dokladu totožnosti (OP nebo pas).
 2. Potvrzení adresy (jako je vyúčtování za zboží, služby nebo energie, dopisy od státních orgánů atd.) staré maximálně 3 měsíce obsahující adresu Vašeho bydliště.
 3. Dohoda o založení účtu - automaticky generovaná přes Kabinet Tradera, jakmile byla žádost o reálný účet dokončena.
  • Vezměte prosím na vědomí, že pro účely tzv. KYC (know-your-customer) zásad může společnost Admiral Markets UK Ltd. vyžadovat dodatečné dokumenty, a to v případech, že poskytnuté dokumenty nejsou dostačující.

Dokumenty pro právnické osoby:

 1. Občanský průkaz nebo pas s fotografií jednatelů společnosti.
 2. Výpis z účtu právnické osoby,staré maximálně 2 měsíce.
 3. Potvrzení adresy KAŽDÉHO majitele společnosti/jednatele, staré maximálně 3 měsíce.
 4. Potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku/registrace
 5. Společenská smlouva.
 6. Pokud má společnost sídlo mimo EU, lze poskytnout dokument s názvem Certificate of incumbency.
 7. EMIR žádost (uvedená níže), kde bude uveden LEI kód (Legal Entity Identifier code). Vezměte prosím na vědomí, že všechny právnické osoby si nejdříve musejí zařídit LEI kód.
 8. Vyplněná a podepsaná Dohoda o založení účtu pro právnické osoby.

Smlouvy & Dokumenty

Dokumenty k založení účtu

Pro fyzické osoby:


Pro právnické osoby:


Dokumenty popisující obchodní podmínky služeb Admiral Markets UK Ltd

Tyto dokumenty byste si měli pročíst, pochopit a přijmout před podepsáním Dohody o založení účtu


Dokumenty s klíčovými informacemi


Další dokumenty