U 79% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 79% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Admiral Markets Group se skládá z následujících společností:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulována Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC)
POKRAČOVAT

Admiral Markets AS

Regulována Úřadem pro dozor nad finančním trhem Estonské republiky (EFSA)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets UK Ltd

Regulována Britským orgánem pro finanční dohled (FCA)
POKRAČOVAT
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Regulace CySEC fca

Otevření obchodního účtu

Předtím než si otevřete účet u Admiral Markets UK Ltd a začnete obchodovat, seznamte se prosím s dokumenty týkající se Admiral Markets UK Ltd. Tyto dokumenty slouží k tomu, abyste byli informováni o našich právních povinnostech a obecných obchodních postupech.

"Obchodní podmínky" a další dokumenty naleznete v níže uvedené sekci dokumenty ke stažení.

Také můžete požádat o kopii těchto dokumentů telefonicky na čísle +420 211 150 200 nebo posláním emailu na info@admiralmarkets.cz

Dokumenty potřebné pro fyzické osoby:

 1. Kopie platného dokladu totožnosti (OP nebo pas).
 2. Potvrzení adresy (jako je vyúčtování za zboží, služby nebo energie, dopisy od státních orgánů atd.) staré maximálně 3 měsíce obsahující adresu Vašeho bydliště.
 3. Dohoda o založení účtu - automaticky generovaná přes Kabinet Tradera, jakmile byla žádost o reálný účet dokončena.
  • Vezměte prosím na vědomí, že pro účely tzv. KYC (know-your-customer) zásad může společnost Admiral Markets UK Ltd. vyžadovat dodatečné dokumenty, a to v případech, že poskytnuté dokumenty nejsou dostačující.

Dokumenty pro právnické osoby:

 1. Občanský průkaz nebo pas s fotografií jednatelů společnosti.
 2. Občanský průkaz nebo pas majitelů společnosti, kteří mají podíl 25% a více. Pokud nikdo takový není, právnické oddělení akceptuje doklad totožnosti kohokoliv, kdo má podíl ve společnosti větší než 10%.
 3. Potvrzení adresy KAŽDÉHO majitele společnosti/jednatele, staré maximálně 3 měsíce.
 4. Potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku/registrace
 5. Společenská smlouva.
 6. Pokud má společnost sídlo mimo EU, lze poskytnout dokument s názvem Certificate of incumbency.
 7. EMIR žádost (uvedená níže), kde bude uveden LEI kód (Legal Entity Identifier code). Vezměte prosím na vědomí, že všechny právnické osoby si nejdříve musejí zařídit LEI kód.
 8. Vyplněná a podepsaná Dohoda o založení účtu pro právnické osoby.

Smlouvy & Dokumenty

Dokumenty k založení účtu

Pro fyzické osoby:


Pro právnické osoby:


Dokumenty popisující obchodní podmínky služeb Admiral Markets UK Ltd

Tyto dokumenty byste si měli pročíst, pochopit a přijmout před podepsáním Dohody o založení účtu


Dokumenty s klíčovými informacemi


Další dokumenty