Komise

Komise při obchodování měn a spotových kovů na účtech Admiral.Prime

Kurzy komisí

Měna účtu Kurz komise za 1.0 lot
Forex a Spot Gold Spot Silver
BGN 5.0 0.5
CHF 3.0 0.3
CZK 75.0 7.5
EUR 3.0 0.3
GBP 2.0 0.2
HRK 20.0 2.0
HUF 850.0 85.0
PLN 12.5 1.3
RON 12.5 1.3
USD 3.0 0.3

Vzorec pro výpočet

Komise je účtována za 1.0 lot hodnoty transakce na účtech Admiral.Prime. Toto je komise pouze za jednu stranu obchodu. Komise za otevření a uzavření obchodu je dvojnásobná a účtuje se celá při otevření obchodu. Ve vzorci uvedeném níže uvidíte přesný výpočet komise:

Komise (v měně vkladu) = velikost kontraktu * kurz komise v měně vkladu na účet * 2

Kde:

Velikost kontraktu = obchodovaný objem v lotech

Měnové páry, Forex:

1 lot = 100,000 jednotek základní měny. Základní měna je měna kotovaná jako první v měnovém páru (např. 1 lot EURUSD = 100,000 EUR)

Spotové kovy:

1 lot = 500 troyských uncí spot silver (XAGUSD);

1 lot = 100 troyských uncí spot gold (XAUUSD).

Kurz komise v měně vkladu na účet - komise určená společností Admiral Markets pro měnu vkladu na účet.

Aby byly výpočty jasnější, zkusme si spočítat několik příkladů.


Příklad 1

Výchozí hodnoty


 • Měna vkladu na účet: EUR
 • Kurz komise pro EUR: 3.0
 • Obchodovaný instrument: USDCAD
 • Objem obchodu: 1 lot

Výpočty


 • Komise (v měně vkladu na účet) = velikost kontraktu * kurz komise v měně vkladu na účet * 2
 • Komise (v EUR) = 1 Lot * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Příklad 2

Výchozí hodnoty


 • Měna vkladu na účet: CHF
 • Kurz komise pro CHF: 3.0
 • Obchodovaný instrument: EURCAD
 • Objem obchodu: 1 lot

Výpočty


 • Komise (v měně vkladu na účet) = velikost kontraktu * kurz komise v měně vkladu na účet * 2
 • Komise (v EUR) = 1 Lot * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Příklad 3

Výchozí hodnoty


 • Měna vkladu na účet: GBP
 • Kurz komise pro GBP: 2.0
 • Obchodovaný instrument: XAUUSD
 • Objem obchodu: 1 lot

Výpočty


 • Komise (v měně vkladu na účet) = velikost kontraktu * kurz komise v měně vkladu na účet * 2
 • Komise (v EUR) = 1 Lot * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Komise při obchodování amerických akcií CFDs na účtech Admiral.Markets

Vzorec

Komise na účtech Admiral.Markets je účtována ve výši 0.10 USD (nebo ekvivalent v jiné měně) za 1 akcii CFDs. U amerických akcií CFDs se 1 lot rovná 100 CFDs. Proto je komise na 1 lot USD 0.10 * 100 CFDs = 10 USD. Aby byly výpočty jasnější, pojďme si spočítat několik příkladů.

Důležité poznámky:

CFD (Contract for Difference) je derivátový kontrakt, díky kterému můžete využít cenové fluktuace podkladového aktiva bez nabytí vlastnického práva za toto aktivum. V druhém příkladu budete mít příležitost těžit z poklesu ceny akcie Googlu bez toho, aniž byste reálně akcie vlastnili.

Rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou obchodované akcie není součástí výpočtu komise pro CFDs.


Příklad 1

Výchozí hodnoty


 • Měna účtu: USD
 • Obchodovaný instrument: #GOOG
 • Objem obchodu: 1 lot
 • Typ pokynu: Buy
 • Otevírací cena #GOOG: 573.15
 • Zavírací cena #GOOG: 575.15

Výpočty


 • Komise (v měně účtu) = velikost kontraktu (v CFDs) * komise za 1 CFD * kurz USD k měně účtu (USD)
 • Komise (v USD) = (1 Lot * 100 CFDs Google akcií) * 0.10 USD * 1 = 10 USD

Příklad 2

Výchozí hodnoty


 • Měna vkladu na účet: EUR
 • Obchodovaný instrument: #GOOG
 • Objem obchodu: 10 lotů
 • Typ pokynu: Sell
 • Otevírací cena #GOOG: 573.15
 • Zavírací cena #GOOG: 575.15
 • EURUSD cena: 1.33961

Výpočty


 • Komise (v měně účtu) = velikost kontraktu (v CFDs) * komise za 1 CFD * kurz USD k měně účtu (EUR)
 • Komise (v EUR) = (10 Lotů * 100 CFDs Google akcií) * 0.10 USD * (1 / 1.33961) = 100 USD / 1.33961 = 74.65 EUR


Komise u evropských akcií CFD na účtech Admiral.Markets

Průvodce výpočtem

Komise účtovaná u EU akcií CFD činí 0.05% z nominální hodnoty transakce, přičemž minimální komise činí 3 EUR za transakci.

Komise je účtována v plné výši (tzn. jako souhrnná komise za otevření a zavření transakce) při otevření pozice.

Proto je hodnota EU CFDs vypočítána jako nominální hodnota transakce * 0.05% * směnný kurz * 2,


kde

 • je nominální hodnota transakce vypočítána jako otevírací cena CFD * velikost kontraktu (v lotech);
 • 0.05% je multiplikátor představující komisi;
 • Směnný kurz je multiplikátor představující konverzní kurz z měny komise (EUR) na měnu Vašeho účtu;
 • 2 je zdvojnásobení multiplikátoru, protože komise se účtuje za obě strany obchodu jako jedna transakce při otevření komise.

Pokud je výsledek vypočtené komise menší, než je minimální stanovená komise pro obě strany (tzn. 3 EUR * 2 strany = 6 EUR), pak je aplikována minimální komise.

Následující příklady ukazují, jak můžete spočítat komisi pro Vaše pozice na #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) a #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Důležitá poznámka:

CFD (Contract for Difference) is a derivative contract that allows to take advantage of price fluctuations of the underlying asset without acquisition of the ownership rights for this asset. Learn more about the benefits of our share CFDs offering.


Příklad č. 1: otevření pozice na #BMW a zaplacení komise

Výchozí hodnoty


 • Měna obchodního účtu: USD
 • Instrument: #BMW
 • Velikost lotu: 1 akcie CFD
 • Velikost kontraktu: 100 lotů
 • Otevírací cena #BMW: 84.090
 • Aktuální kurz EURUSD v MetaTraderu 4: 1.08235

Výpočty


 • Komise (v měně obchodního účtu) = CFD otevírací cena (v EUR) * velikost kontraktu (v lotech) * komise (v %) * kurz měny komise (EUR) vůči měně obchodního účtu (USD) * 2 strany obchodu
 • Komise (v USD) = 84.090 EUR za akcii CFD * 100 lotů / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 9.10 USD

Protože je matematická hodnota komise vyšší, než je stanovená minimální komise za obě strany (3 EUR * 2 = 6 EUR), vypočtená komise ve výši 9.10 USD je aplikována na tuto pozici.


Příklad č. 2: otevření pozice na #DBK a zaplacení minimální komise

Výchozí hodnoty


 • Měna obchodního účtu: USD
 • Instrument: #DBK
 • Velikost lotu: 1 akcie CFD
 • Velikost kontraktu: 5 lotů
 • Otevírací cena #DBK: 18.820
 • Aktuální kurz EURUSD v MetaTraderu 4: 1.08235

Výpočty


 • Komise (v měně obchodního účtu) = CFD otevírací cena (v EUR) * velikost kontraktu (v lotech) * komise (v %) * kurz měny komise (EUR) vůči měně obchodního účtu (USD) * 2 strany obchodu
 • Komise (v USD) = 18.820 EUR za akcii CFD * 5 lotů / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 0.10 USD

Protože je matematická hodnota komise nižší, než je stanovená minimální komise za obě strany (3 EUR * 2 = 6 EUR), minimální komise ve výši 6 EUR (6.49 USD v měně obchodního účtu) je aplikována na tuto pozici.