Prohlášení o rizicích

Admiral Markets UK Ltd vlastní licenci a je pod dohledem Financial Conduct Authority (), registrační číslo 595450. Také se řídíme směrnicemi Market in Financial Instruments Directive (MiFID) s ohledem na další pobočky v rámci Evropské unie dle MiFID Passporting Regime.

Naše licence a oprávnění naleznete na naší webové stránce https://www.fca.org.uk/register/.  Sídlo společnosti Admiral Markets UK Ltd je  16 St Clare Street London, EC3N 1LQ United Kingdom.

Účel tohoto dokumentu je informovat Vás o možných rizikách spojených s obchodováním kontraktů na vyrovnání rozdílu (CFDs) a měnových párů (Forex, FX), jak je vyžadováno od Market in Financial Instruments Directive (MiFID) a FCA. Projděte si toto prohlášení o rizikách, nejste zavázáni k investici s námi; nicméně obsah je založen na obchodování u Admiral Markets UK Ltd. Vezměte prosím na vědomí, že prohlášeních o rizikách neobsahuje všechna rizika spojená s obchodováním CFDs a Forexu a slouží pouze jako průvodce, aby se klient seznámil s možnými riziky. Každý klient by se měl ujistit, že je jeho rozhodnutí učiněno na základě dostatečných informací. Pokud si nejste jisti a nerozumíte dokumentu o rizikách, vyhledejte prosím nezávislého finančního poradce.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM INFORMACE NÍŽE, NEŽ S NÁMI ZAČNETE OBCHODOVAT

Před obchodováním CFDs a Forexu si musíte být vědomi rizik. Vysoká finanční páka spojená s tímto typem investice znamená, že stupeň rizika ve srovnání s jinými finančními instrumenty,je vyšší. Finanční páka (nebo obchodování s marží) může jít proti Vám a můžete tak utrpět značnou ztrátu, stejně jako můžete mít značný zisk.

Admiral Markets nabízí "Pouze exekuci", neposkytuje poradenství ohledně Vašeho obchodování!

Minulý výsledek u tohoto typu investice nezaručuje budoucí výsledek. Musíte mít na paměti daňové povinnosti a poplatky, které vzniknou při obchodování s námi.

Admiral Markets UK Ltd nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv daně, které jste povinni zaplatit za jakékoliv zisky za dobu, kdy u nás máte obchodní účet.

Obchodování s marží zahrnuje vysoké riziko ztráty a není vhodné pro všechny investory. Vysoká finanční páka může zafungovat proti Vám, stejně jako pro Vás a rychlost, s kterou se zisky nebo ztráty mohou objevit znamená, že byl měl klient sledovat své pozice velmi pozorně - je vlastní odpovědností klienta sledovat otevřené obchody. Před obchodováním byste měli zvážit Vaše investiční cíle, úroveň finančního vzdělání a toleranci k riziku. Pokud si nejste jisti vhodností produktů, které Admiral Markets UK Ltd nabízí, vyhledejte prosím nezávislé finanční poradenství. Vždy existuje vztah mezi vysokými zisky a vysokým rizikem. Všechny trhy a obchodní spekulace, které mohou mít vysoké výnosy, jsou předmětem vysokého rizika. Měli byste investovat pouze nadbytečné finanční prostředky měli investovat a pokud takové finance nevlastníte, neměli byste obchodovat CFDs a Forex.

OBCHODOVÁNÍ NENÍ VHODNÉ PRO KAŽDÉHO. OBCHODOVÁNÍ CFD`s A FOREXU ZAHRNUJE VYSOKÉ RIZIKO A MŮŽE SE STÁT, ŽE ZTRATÍTE VŠECHNY VAŠE FINANCE

Dle směrnic MiFID má Admiral Markets UK Ltd povinnost toto prohlášení o rizikách vydat společně s dokumenty Střet zájmů, Provedení pokynů za nejlepších podmínek a další záležitosti, týkající se postupu pro podávání reklamací a stav naší licence.

Dokumenty Střet zájmů a Provedení pokynů za nejlepších podmínek jsou k dispozici na našich stránkách:  http://www.admiralmarkets.com.

Pokud chcete podat reklamaci na naše služby, kontaktujte nás prosím na: info@admiralmarkets.cz. Podrobný popis postupu při reklamaci naleznete na našich stránkách.

Různé instrumenty mají různý stupeň rizika, při rozhodování, zda obchodovat tyto instrumenty byste si měli být vědomi následujících bodů:

1. CFDs obecně

CFDs (Contracts for Differences) jsou komplexní finanční produkty, které se zavírají pouze pokud klient chce, aby byla existující pozice zavřena, proto nemají žádný datum splatnosti.

CFDs mohou být přirovnávány k futures, které mohou mít souvislost s některými indexy, drahými kovy, ropou, komoditami nebo finančními instrumenty. Nicméně na rozdíl od jiných futures tyto kontrakty mohou být vyrovnány pouze v hotovosti. Investování do CFD zahrnuje rizika podobná rizikům při investování do futures a měli byste si jich být vědomi. Transakce v CFDs mohou mít také podmíněný závazek, měli byste znát důsledky podmíněného závazku, jak je stanoveno v paragrafech níže 3, 5, 17 a 18.. Všechny CFD obchody jsou kontrakty na vyrovnání rozdílu, což znamená, že klienti nemají žádné právo na podkladový instrument nebo další práva, ledaže je to výslovně uvedeno u CFD jinak. Nepatří sem žádná práva na akcie nebo hlasovací práva.

2. Investice do rolovacího Forexu, indexů, drahých kovů, ropy a komodit

Investice do rolovacího Forexu, indexů, drahých kovů, ropy a komodit s sebou nese podobná rizika, jako investování do futures, těchto rizik byste si měli být vědomi. Maržové transakce rolovacího forexu, indexů, drahých kovů, ropy a komodit mohou mít také podmíněný závazek, měli byste si být vědomi následků podmíněného závazku, které jsou uvedeny níže v paragrafech 3 a 4.

Kromě standardních údajů obsažených v tomto prohlášení o rizikách byste si měli být vědomi toho, že obchodování s marží, a to Forexu, indexů, drahých kovů, ropy a komodit, je ta nejrizikovější forma investování na finančních trzích, takové obchodování je vhodné pouze pro sofistikované jednotlivce a instituce. Protože je zde možnost ztráty celé investice, spekulace s drahými kovy, indexy, ropou, komoditami a měnovými páry by měla být prováděna pouze s financemi z rizikového kapitálu, aby případná ztráta významně neovlivnila Vaše osobní nebo instituční finanční zdraví.

3. Zahraniční trhy

Zahraniční trhy zahrnují různá rizika. V některých případech jsou rizika vyšší. Potencionální zisk nebo ztráta z transakcí na zahraničních trzích je ovlivněna fluktuací směnných kurzů. Mezi tato rizika patří politická a hospodářská politika poplatků v zahraničních médiích, které mohou podstatně a trvale změnit podmínky, prodejnost nebo cenu cizí měny.

4. Pokyny nebo strategie pro snižování rizik

Umisťování určitých pokynů (např. "stop loss" nebo "stop limits"), které slouží pro omezení ztrát nemusí do určité výše vždy fungovat, kvůli tržním podmínkám nebo omezení technologie nemusí být nemožné provést takové pokyny. Jestliže klient používá takové příkazy nebo strategie, přijímá toto riziko.

5. Transakce s podmíněnými závazky

CFDs a Forex jsou maržové transakce, které vyžadují učinit sérii plateb oproti hodnotě kontraktu, místo toho abyste platili celou hodnotu kontraktu okamžitě. Můžete utrpět značnou ztrátu marže, kterou jste vložili u Admiral Markets UK Ltd pro vytvoření nebo zachování pozice. Admiral Markets UK Ltd přehodnocuje Vaše otevřené pozice průběžně během každého pracovního dne a jakákoliv ztráta nebo zisk se okamžitě promítne na Vašem účtu. Ztráta může mít za následek to, že budete muset vložit další finance, doplnit marži, abyste zachovali Vaše pozice.

Admiral Markets UK Ltd také může změnit sazby původní marže anebo požadavky týkající se obchodování, což může mít také za následek změnu marže, kterou musíte zachovat. Pokud nezachováte dostatečnou marži na Vašem účtu po celou dobu anebo nevložíte potřebné finance hned, Vaše otevřené pozice mohou být zavřeny se ztrátou a budete zodpovědní za výsledný záporný zůstatek.

6. Finanční páka

Zatímco derivátové instrumenty mohou být využity pro správu rizika, některé investice nemusí být vhodné pro většinu investorů. Obchodování Forexu a CFDs s sebou nese vysoké riziko. Finanční páka, kterou získáte obchodováním CFDs a Forexu znamená, že stačí vložit pouze malou částku, abyste mohli začít obchodovat u Admiral Markets UK Ltd, nicméně tato malá částka může vyústit ve velké ztráty nebo velké zisky. Transakce s vysokou pákou jsou předmětem značných změn v hodnotě, následkem celkem malých změn v hodnotě nebo úrovni podkladového nebo souvisejícího tržního faktoru.

7. Over- the Counter (OTC) transakce

Jestliže obchodujete CFDs, spekulujete na neočekávanou změnu ceny určitého podkladového aktiva. Takové obchodování není na regulovaném trhu. Přímo vstoupíte do kontraktu s Admiral Markets UK Ltd s ohledem na finanční instrument nebo jiné podkladové aktivum, které si přejete obchodovat pod CFD. Všechny otevřené pozice u Admiral Markets UK Ltd musí být zavřeny u Admiral Markets UK Ltd a nemohou být zavřeny jakoukoliv třetí stranou. Obchodování OTC finančních transakcí s sebou nese vyšší riziko než obchodování na regulovaném trhu, protože zde není žádný trh, na kterém by byly Vaše pozice uzavřeny, ceny a další podmínky, které jsou námi stanoveny, jsou předmětem právních/regulatorních požadavků. OTC transakce mohou mít vyšší likvidní riziko a mohou přinést další rizikové faktory; například nemusí být možné vyhodnotit hodnotu pozice ústící z mimo tržní transakce nebo určit, jak vysoké je riziko. Nabídkové a poptávkové ceny nemusí být kotované Admiral Markets UK Ltd a i když jsou, pro Admiral Markets UK Ltd může být složité stanovit spravedlivou cenu zvláště, když je relevantní směna nebo trh podkladového aktiva zavřen nebo pozastaven. Riziku jste vystaveni i ve výchozím stavu Admiral Markets UK Ltd; nicméně pokud se tyto nepravděpodobné události objeví, jsme členem Financial Services Compensation Scheme (FSCS): https://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.

8. Ceny

Ceny zveřejněné v platformě Admiral Markets UK Ltd ("platforma") nemusí nutně odrážet širší trh. Admiral Markets UK Ltd stanoví zavírací ceny, které budou použity při určování maržových požadavků a při pravidelném označení tržních pozic na Vašem účtu a uzavření takových pozic. Nicméně Admiral Markets UK Ltd očekává, že budou tyto ceny přiměřené k cenám dostupným na mezibankovním trhu nebo jiném finančním trhu ("referenční trh"), ceny, které Admiral Markets používá se mohou lišit od cen dostupných pro banky a jiné účastníky referenčního trhu. Následkem toho může být Admiral Markets UK Ltd rozvážná při stanovování maržových požadavků a vybírání maržových financí. Protože jsou produkty součástí podkladového aktiva, měli byste se ujistit, že rozumíte rizikům spojeným s podkladovým aktivem, včetně měnové fluktuace, volatility a cenových mezer (náhlý pohyb ceny, který může být způsoben mnoha faktory, včetně ekonomických událostí, tržních zpráv a doby, kdy podkladové aktivum nelze obchodovat).

Negarantované stop pokyny Vás neochrání proti tomuto riziku, protože nejsou provedeny okamžitě, ale jsou spuštěny na první dostupné ceně.

9. Riziko přes víkend

Různé situace, vývoj nebo události mohou vzniknout přes víkend, když je trh pro obchodování uzavřen. To může způsobit, že se trh otevře na významně jiné ceně, než kde byl v pátek odpoledne uzavřen. O víkendu nebudete moci platformu použít k umístění nebo změně pokynů, týká se to i dalších dnů, kdy jsou trhy zavřeny. Je zde velké riziko, že stop-loss pokyny, které jste nastavili, aby ochránili Vaše otevřené pozice přes víkend, budou provedeny za významně horší cenu. Pokud klient nechává otevřené pozice přes víkend, přijímá tak toto riziko a je odpovědný za jakýkoliv výsledek.

10. Elektronické obchodování

Obchodování OTC kontraktů v platformě se může lišit od obchodování v jiných elektronických obchodních systémech, stejně jako obchodování na konvenčním nebo otevřeném trhu. Budete vystaveni rizikům spojeným s elektronickým obchodním systémem, včetně selhání hardwaru nebo softwaru a výpadky systému s ohledem na platformu, Vaše systémy a komunikační infrastruktury (například internet), které jsou potřeba pro chod platformy.

11. Intradenní obchodování

V online intradenním obchodování můžete činit četné transakce.

12. Pozastavení obchodování

Za určitých podmínek může být obtížné nebo nemožné zrušit pozici. To se může stát například, pokud jsou na trhu rychlé pohyby, kdy cena podkladového aktiva roste a klesá během jedné obchodní seance do takové míry, že je obchodování podkladového aktiva omezeno nebo pozastaveno. Pokud se toto stane, klient přijímá jakákoliv rizika s tím spojená a je odpovědný/á za jakýkoliv výsledek. Klient by si také měl být vědom toho, že za určitých okolností může být po Admiral Markets UK Ltd vyžadováno zavřít pozice dle regulatorních nebo směnných instrukcí, v takových případech není Admiral Markets UK Ltd odpovědná za jakékoliv výsledné ztráty.

13. Komise

Předtím, než začnete obchodovat, byste si měli zjistit podrobnosti o komisích a dalších poplatcích, za které budete odpovědní, jak je uvedeno v sazebníku dostupném na webových stránkách Admiral Markets. Klienti si musí být vědomi potenciálních nákladů nebo závazků, které mohou vyplynout z pozice, včetně: swapů, otázky práva týkající se společnosti, dividendy, rozdělení akcií atd.

14. Insolvence

Platební neschopnost klienta nebo nedodržení závazků může vést ke zrušení nebo zavření pozic bez Vašeho souhlasu. Dále bude převedeno plné vlastnictví a nárok na část financí, které vložíte u Admiral Markets UK Ltd. To bude představovat částku nezbytnou k zajištění Vaší současné nebo budoucí situace, skutečných nebo podmíněných závazků vůči Admiral Markets UK Ltd, včetně maržových požadavků. Admiral Markets UK Ltd určí výši financí potřebnou k zajištění závazků vůči Admiral Markets UK Ltd dle vlastního uvážení na denní bázi (dle Vašich denně otevřených pozic, přičemž bere v úvahu tržní podmínky), tato částka může být vyšší než maržové požadavky. Nebudete mít žádné vlastnické právo na tuto částku, což nebude předmětem segregace nebo dalších povinností týkajících se platných pravidel financí klienta, čas od času mohou být řešena Admiral Markets UK Ltd dle platného práva. Proto může být tato výše financí nedobytná v případě insolvence nebo nedodržení závazků vůči Admiral Markets UK Ltd.

15. Komunikace

Admiral Markets UK Ltd nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty, které vzniknou následkem zpoždění nebo nedoručení komunikace poslané klientovi jakoukoliv formou. Klient dále přijímá, že jakékoliv ztráty plynoucí z neoprávněného přístupu třetí stranou do obchodní platformy klienta není odpovědností Admiral Markets UK Ltd, s výjimkou případu, kdy se jedná o hrubou nedbalost společnosti nebo jejich zaměstnanců. Klient je odpovědný za bezpečí všech přihlašovacích údajů, Admiral Markets důrazně doporučuje přihlašovací údaje nezapisovat ani neukládat.

Klient je informován a přijímá, že hlavní metodou komunikace bude v elektronické podobě, například prostřednictvím emailu nebo budou informace zveřejněny na webové stránce.

16. Poradenství

Admiral Markets UK Ltd neposkytuje jakékoliv investiční poradenství a je pouze obchodním místem. Zatímco můžeme dle našeho oprávnění činit obecná hodnocení trhů, tato hodnocení neslouží jako individuální investiční poradenství a neberou v potaz Vaše individuální okolnosti. Každé rozhodnutí o obchodu provádí klient sám.

Všechny obecné informace, které poskytujeme v našich analýzách, webinářích ("online seminář") a seminářích nebo videích, na interních webových stránkách nebo skrze externí zdroje jako je kanál YouTube, jsou pouze obecné informace a osobní pohled na trh moderátora nebo autora. V žádném případě se nejedná o radu prodat, nakoupit nebo držet obchodní instrument.

Analytikové a autoři mohou obchodovat nebo držet nebo investovat do obchodních produktů jako jsou akcie, Forex, CFDs, komodity, Futures a další instrumenty.

Dle MiFID jsme povinni posoudit vhodnost tohoto typu produktu pro obecnou osobu, která poskytuje podobné informace jako vy. To neznamená, že když si u nás můžete založit účet, že Vám poskytujeme individuální investiční poradenství, že je pro Vás tento produkt vhodný dle Vašich individuálních okolností - spíše naznačujeme, že je vhodný pro někoho, kdo spadá do stejné finanční kategorie a zkušeností. Abychom takto mohli jednat, ptáme se Vás na následující informace: Vaše obchodní zkušenosti, Vaše finance a příjmy. Nemonitorujeme, zda Vámi poskytnuté informace platí, nebo zda Vaše finanční situace zůstala stejná, klienti nesou vlastní odpovědnost za aktualizaci relevantních informací, které by mohly ovlivnit vhodnost produktu.

17. Události společností: akcie CFDs

Vezměte prosím na vědomí, že zacházení, které se Vám dostane během událostí společnosti, může být méně příznivé, než kdybyste podkladový instrument vlastnili, protože změny, které činíme, musí být reaktivní a musí k nim dojít předem, jak vyžadují události společnosti. Proto máte méně času na učinění rozhodnutí; dostupné možnosti mohou být omezující/méně výhodné a může se i stát, že zde nebude možnost zavřít pozice. Vzhledem k tomu, že jsou události společnosti často oznamovány v mimořádně krátké době, nemusíte mít možnost nebo nemusíte mít na výběr zavřít pozice, abyste se vyhnuli takovým následkům a takové události mohou vyžadovat, abyste vložili více financí k pokrytí marže ve velmi krátké době.

18. Shortování (prodej) akcií CFDs

Jít short u akcií CFDs zahrnuje další rizika, která se nevztahují na long pozice. Patří sem to, že budete povinni vzít druhou stranu nákupní příležitosti, např. otázka práv ústící v to, že půjdete ještě víc short za nepříznivé ceny nebo zaplatíte částku, abyste si koupili zpět práva, což může být rozhodnuto Admiral Markets UK Ltd bez Vašeho zásahu, za podmínek stanovených Admiral Markets UK Ltd nebo mohou být vyžadovány vlastní zdroje v kratší lhůtě, než by bylo vyžadováno u podkladové akcie; může dojít k nuceným zpětným odkupům kvůli událostem společnosti, podmínkám půjčování akcií nebo regulatorním požadavkům/změnám, také může dojít na variabilní výpůjční náklady, zatímco máte otevřené pozice.

19. Sledování pozic

Je odpovědností klientů monitorovat otevřené pozice po celou dobu a vždy mít možnost tak učinit. Zatímco se budeme pokoušet zavřít pozice tehdy, kdy Vaše marže bude využita, nemůžeme garantovat, že to bude možné, proto jste nadále odpovědní za jakýkoliv záporný zůstatek.

Tento dokument doporučujeme přečíst ve spojení s: Pravidla provedení pokynu za nejlepších podmínek, Obchodní podmínky, jakýkoliv další dokument dodán nebo jinak zpřístupněn na našich webových stránkách.

20. Dividendy a vyrovnání dividend u CFDs

‘Vyrovnání dividend` - vyrovnání, které je aplikováno, když akcie projde expirací (včetně ex-dividend data jakýchkoli speciálních dividend) na podkladovém akciovém trhu.

V případě long pozic je vyrovnání dividend připsáno na Vás účet.

V případě short pozic je vyrovnání dividend odečteno z Vašeho účtu.

Jak dividendy ovlivňují pozice s indexy nebo akciemi?

Pokud jde akcie nebo index ex-dividend, činíme vyrovnání financí na Váš účet tak, aby nebyla Vaše pozice ovlivněna poklesem ceny, který se na trhu pro tuto akcii nebo index objeví. Pokud jdete long, Váš účet navýšíme, pokud jdete short, vyrovnání se odečítá.

Co se stane, když jde akcie anebo index ex-dividend?

Když jde akcie ex-dividend (to znamená, když se vyplácí dividenda akcionářům), hodnota akcie všeobecně klesne o to samé množství, jako byla výše dividendy. Protože jsou akciové indexy tvořeny několika akciemi, pokles hodnoty akcií také způsobí pokles hodnoty indexu.

Proč činíme vyrovnání

Když cena akcie nebo indexu klesne, poté, co jde ex-dividend, Váš aktuální zisk a ztráta (P&L) jsou ovlivněny. Pokud jste long, znamená to, že přijdete o potencionální zisk. Pokud jste short, znamená to, že je P&L lepší než měl být.

Pokud vezmeme v potaz, že pokles ceny je neočekávaný tržní pohyb, učiníme vyrovnání, aby nebyl Váš P&L ovlivněn.

Jak se vyrovnání dividend počítá

Vyrovnání = objem Vaší pozice x výše dividendy

Výše dividendy se liší v závislosti na akcii nebo indexu.

Některé indexy nemají vyrovnání dividend; jedná se o Indexy celkové návratnosti.

Definice `Indexu celkové návratnosti`

předpokládejme, že jsou dividendy reinvestovány, efektivně jste zohlednili akcie v indexu, které patří do třídy A akciových indexů, která sleduje kapitálové zisky skupiny akcií v průběhu času a předpokládá, že jakákoliv hotovostní položka, jako jsou dividendy, jsou reinvestovány zpět do indexu. Při pohledu na celkovou návratnost indexu vidíme, že je zde přesnější vyjádření výkonu indexu. Dividendy nejsou vypláceny a místo toho jsou její zisky znovu investovány do podkladové akcie.

21. Introductory Brokers

Admiral Markets není zodpovědná za ztráty na účtech klientů, kteří jsou představeni třetími stranami jako jsou Introductory Brokers.

22. Hedgeované pozice

Hegeované pozice - vezměte prosím na vědomí, že hedgeované pozice (long a short pozice na daném finančním instrumentu držené zároveň) nemusí plně stabilizovat výšku Vaší marže, proto se na Vašem účtu může objevit Stop Out, i když máte na účtu hedgeované pozice. Může k tomu dojít v následujících případech:

  1. Zisky/ztráty na short pozicích jsou vypočítány dle Ask ceny, zatímco zisky/ztráty na long pozicích jsou vypočítány dle Bid ceny. Při abnormálních tržních podmínkách může dojít k rozšíření spreadu a to může vést ke ztrátě na Vašem účtu. Pokud bude ztráta vyšší než držená marže, Vaše pozice budou zrušeny.
  2. Zisky/ztráty pozic jsou vypočítány v základní měně obchodovaného instrumentu a potom přepočítány na měnu účtu pomocí směnného kurzu v platformě. Pokud jsou hedgeované pozice otevřené v jiný čas / za jinou cenu, potom mohou být zisky/ztráty na účtu předmětem cenové fluktuace, což bude mít za následek ztráty větší než byla držená marže a Vaše pozice budou zrušeny.

23. Vyloučení odpovědnosti překladu

Webové stránky společnosti Admiral Markets UK Ltd využívají různých nástrojů pro překlady, aby mohly být použity v jiných zemích. Překlad Vám umožní pochytit obecný záměr originálního obsahu, ale ne vždy se bude jednat o přesný překlad. Oficiální text webové stránky společnosti Admiral Markets UK Ltd je v anglickém jazyce https://admiralmarkets.cz. Jakékoliv nesrovnalosti způsobené překladem nejsou zavazující a nemají žádný právní účinek. Vzniknou-li jakékoliv otázky ohledně přesnosti informací prezentovaných přeloženou verzí webové stránky, odkazujte se prosím na oficiální verzi webové stránky v anglickém jazyce. Admiral Markets UK Ltd nenese žádnou odpovědnost za přesnost. Protože jsou jazyky složité a interpretace konkrétních slov a frází může být různá, překlady jsou omezené. Proto Admiral Markets UK Ltd doporučuje překlady vyplývající z využívání této služby podrobně přečíst a prověřit. Admiral Markets UK Ltd nenese za správnost překladů žádnou odpovědnost.