Slovníček obchodníka

A

Abnormální tržní podmínky

trh s velkou nebo malou likviditou.

Admiral Markets

dealer kontraktů na vyrovnání rozdílů pro spot měny, akcie a futures.

Asijská seance

23:00 až 08:00 (Tokyo).

Ask

cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten přijmout obchodovaný instrument, také známá jako nabídková cena; cena, za kterou lze uskutečnit Buy pokyn.

AUS 200

další název pro Australian Securities Exchange (ASX 200). 200 znamená nejlepších 200 (dle tržní kapitalizace) společností uvedených na ASX.

Aussie

Ozzie nebo Oz, označení měnového páru AUD/USD.


B

Běžné tržní podmínky

protiklad vysoké volatility; žádné datové chyby.

Bid

cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten koupit obchodovaný instrument; cena, za kterou lze uskutečnit Sell pokyn.

BOC

Bank Of Canada (kanadská centrální banka).

Bod

minimální změna ceny (např. 0.0001 na EUR/USD); také nazývaná Pip.

BOE

Bank Of England (britská centrální banka).

BOJ

Bank Of Japan (japonská centrální banka).

Bundesbank

německá centrální banka; nazývaná také jako BUBA.

Buy Limit

čekající pokyn k otevření Buy pozice na účtu klienta v případě, že cena konkrétního instrumentu klesne na zadanou úroveň; může být proveden pouze za Ask cenu a lze jej umístit pouze pod aktuální Ask cenu konkrétního instrumentu.

Buy pozice

otevření pozice, které představuje očekávání, že tržní cena poroste (např. nákup základní měny vůči kotovací měně nebo nákup kontraktu na vyrovnání rozdílu za sazbu podkladového cenného papíru).

Buy Stop

čekající pokyn k realizaci Buy pozice na účtu klienta v případě, že cena konkrétního instrumentu poroste na zadanou úroveň; může být proveden pouze za Ask cenu a může být umístěn pouze nad aktuální Ask cenu konkrétního instrumentu.

Býčí trh

slang pro rostoucí trh (cena roste).

Býk

slang pro obchodníka, který očekává růst ceny; obchodník, který drží long pozici.


C

Cable

slang pro měnový pár GBP/USD.

CAC40

zkratka pro francouzskou akciovou burzu; 40 označuje 40 nejlepších společností (dle tržního kapitálu).

CBs

zkratka pro centrální banky.

Cena

obousměrná kotace, která se skládá z Bid a Ask cen; otevírací nebo zavírací cena pozice; úroveň pokynu.

Cenová mezera (gap)

případ, kdy je aktuální Bid cena nad předchozí Ask cenou a naopak.

Centrální banka

obvykle vládní organizace, která řídí monetární politiku země.

CFD (Contract for Difference)

předmět elektronické transakce založený na cenové fluktuaci podkladového aktiva (např. akciový nebo futures kontrakt).

Close

požadavek nebo instrukce k zavření pozice za aktuální tržní cenu.

Close By

požadavek nebo instrukce pro zavření dvou uzamčených pozic na stejném instrumentu.


D

Data Feed

tok kotací v obchodní platformě Admiral Markets MT4.

Dealer

zaměstnanec Admiral Markets zodpovědný za příjem požadavků klienta, provedení pokynů klienta a zodpovědný za zrušení otevřených pozic klienta v případě Stop Outu.

Deficit

záporný zůstatek obchodu nebo platby (tj. nedostatek financí).

Demo účet

cvičný účet.

Depo

finance vložené na účet.

DJIA nebo Dow

zkratka pro Dow Jones Industrial Average nebo US30.

Downtrend

pokles ceny, který může být popsán jako lower-lows a lower-highs.

Dvojité dno

formace v grafu zobrazující změnu ostrého poklesu, růstu, poklesu končícího dalším ostrým růstem; prostřední část může být níže, než dva vrcholy na každé straně.


E

ECB

Evropská centrální banka.

ECN

systém Electronic Communication Network, který eliminuje třetí stranu při plnění pokynu.

EST/EDT

časové pásmo New York City (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

ESTX50

zkratka pro Euronext 50 index.

Evropská seance

07:00 až 16:00 (Londýn).

Exotický pár

méně obchodovaný měnový pár.

Expert Advisor

program napsaný v MQL4 (MetaQuotes Language 4) a prováděný terminálem klienta za účelem automatického obchodování na účtu klienta.

Explicitní chyba

případ, kdy se otevření pozice nebo zavírací ceny významně liší od aktuální tržní ceny v okamžiku provedení; dále situace, kdy je provedení pokynu nebo žádosti klienta v rozporu se samotným pokynem nebo žádostí obecně.


F

FED

Federal Reserve Bank (americká centrální banka).

Fill or Kill

typ pokynu, kdy nemůže být pokyn vyplněn a bude zrušen (killed).

Finanční páka

objem transakce/poměr marže (např. finanční pákou 1:100 se rozumí, že klient je povinen mít 1% z objemu transakce na účtu jako bezpečnostní zajištění nebo marže).

FOMC

Federal Open Market Committee, politika zásad výboru FED.

Foreign Exchange

Forex (FX) je celosvětový trh pro nákup jedné měny a prodej druhé.

FRA40

další označení pro CAC 40.

FTSE 100

zkratka pro index UK 100.


G

G7.

skupina sedmi národů včetně USA, Japonska, Německa, UK, Francie, Itálie a Kanady.

G8.

G7 + Rusko.

Gap (mezera)

podstatný rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími kotacemi; mohou být zobrazeny v grafech jako prázdné pole mezi svíčkami, kdy doba mezi dvěma kotacemi pokryje zavírací čas svíčky.

Graf

schematické znázornění historických kotací ve formě čárového, sloupcového nebo svíčkového grafu.


H

HDP

Hrubý domácí produkt. Celková hodnota produkce a důchodu země nebo výdaje vyprodukované v rámci hranic.

Hedge

kombinace pozic nebo pozice, která sníží riziko Vaší prvotní pozice.

Hedged margin

maržové požadavky Admiral Markets pro zachování uzamčených pozic.

Historie účtu

registr dokončených transakcí, zůstatkových operací a zrušených příkazů na účtu klienta.

HK40 / HKHI

zkratka pro index Hong Kong Seng.

Holubice

značí jednodušší monetární politiku nebo nižší úrokové sazby; opakem je jestřáb.


I

INX

symbol pro index S&P 500.


J

Jestřáb

označení pro jednodušší monetární politiku nebo vyšší úrokové sazby: opakem je holubice.

JPN225

zkratka pro index NIKKEI.


K

Kiwi

slang pro měnový pár NZD/USD.

Klient

fyzická nebo právnická osoba, která podepsala Dohodu o založení účtu u Admiral Markets.

Komise

poplatek za služby účtované na účtu klienta.

Kontrakt

standardní jednotka na Forexu (např. 1 lot).

Kotace

elektronická zpráva o aktuální ceně zobrazená v terminálu klienta, skládá se z poptávkové ceny (Bid) a nabídkové ceny (Ask).

Kotovací základna

archiv serveru Admiral Markets, který obsahuje historické kotace.

Kotování

poskytování kotací klientovi, které Admiral Markets může přijmout na nákup nebo prodej instrumentů na účtu klienta.

Kulaté dno či vrchol

formace v grafu zobrazující pozvolný růst zpět na předchozí vrchol po pozvolném poklesu.


L

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate, který banky využívají jako základ pro mezinárodní úvěry.

Log soubor klienta

textový soubor ve složce MetaTrader4/Logs využívaný pro nahrávání všech požadavků v terminálu klienta; je tvořen formou oddělených denních souborů.

Log-soubor ze serveru

textový soubor vytvořený serverem MT4 sloužící k zaznamenávání všech událostí týkajících se obchodování klienta a výkonu platformy, včetně všech dialogů mezi terminálem klienta a dealery.

Login

jedinečné identifikační číslo účtu klienta.

Londýnská seance

08:00 - 17:00 (Londýn).

Long

pokud základní měnu nakupujete, pozice se nazývá long.

Loonie

slang pro kanadský dolar také známý jako Funds.

Lot

jednotka velikosti transakce v MT4, kde: se 1 lot rovná kontraktu na 100000 jednotek základní měny; pokud hovoříme o akcii CFD, 1 lot se rovná jedné jednotce podkladového cenného papíru.


M

Majetek

čisté jmění financí na účtu klienta.

Marže

celková hodnota financí na účtu vyhrazená pro zajištění otevřených pozic klienta v souladu s maržovými požadavky Admiral Markets.

Medvěd

slang pro obchodníka, který očekává, že bude cena klesat; obchodník, který drží short pozici.

Medvědí trh

slang pro klesající trend (cena klesá).

Měnový pár

obchodovaný instrument založený na změně hodnoty jedné měny vůči jiné měně.

MT 4 Admiral Markets

platforma navržená pro online obchodování, která se skládá z: MT4 Client Terminal (terminál klienta), MT4 Server, MT4 Data Center, MT4 Multiterminal, MT4 Mobile a MT4 Smartphone.

Multiple Close By

požadavek nebo instrukce k zavření všech uzamknutých pozic na účtu klienta.


N

New Yorská seance

08:00 až 17:00 (New Yorský čas)


O

Obchodování s marží

služba obchodování, která využívá techniku finanční páky, klienti mohou činit transakce přesahující jejich vklad na účtu.

Okamžitá exekuce

typ provedení pokynu, při kterém mohou být všechny kotace uvedené v terminálu klienta přijaty Admiral Markets pro obchodování klienta bez předběžných žádostí o kotace.

Order Level

cena stanovená klientem v žádosti o umístění pokynu jako instrukce pro otevření pozice na účtu klienta za tuto cenu dle podmínky stanovené typem pokynu.

Otevírání trhu

čas, kdy jsou instrumenty dostupné k obchodování po víkendech, svátcích, pravidelných zavíracích intervalech nebo po odstávkách serveru.

Otevřená pozice

kontrakt na Buy nebo Sell instrumentu platného na účtu klienta; jedná se o první část kompletní transakce a povinnost pro tvorbu stejné protitransakce poté; za povinnost klienta je také považován závazek splnit maržové požadavky Admiral Markets a po celou dobu udržovat bez předchozího upozornění nebo žádosti Admiral Markets dostatečný zůstatek na účtu a nepřetržitě splňovat maržové požadavky a minimální poměr vlastního kapitálu/marže určený Admiral Markets (např. minimální poměr 30%).

Over The Counter (OTC)

popisuje jakoukoliv transakci, která není provedena na exchange burze.


P

Platnost do

příkaz ke zrušení čekajícího pokynu v konkrétní datum a čas.

Plnění

znamená, že byl pokyn úspěšně a plně proveden.

Podrobnosti kontraktu

parametry instrumentu specifikované Admiral Markets pro obchodování klientů a zveřejněné na webové stránce Admiral Markets.

Pohyblivý zisk/ztráta

rozdílná hodnota mezi majetkem a zůstatkem na účtu klienta.

Pokyn

elektronický požadavek na otevření nebo zavření pozice konkrétního instrumentu na účtu klienta v případě, že cena dosáhne požadované úrovně.

Pokyn v provozu

Stop nebo Limit pokyny, které byly umístěny, ale ještě nebyly vyplněny.

Protistrana

jeden z účastníků finanční transakce.


S

Sazba

hodnota základní měny v kotovací měně měnového páru; hodnota podkladového aktiva u CFD.

Sell Limit

čekající pokyn pro otevření Sell pozice na účtu klienta v případě, že cena určitého instrumentu stoupá na určitou úroveň; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn nad aktuální Bid cenu konkrétního instrumentu.

Sell pozice

otevřená pozice, která představuje očekávání, že tržní cena bude klesat (např. prodej základní měny vůči kotovací měně nebo prodej kontraktu na vyrovnání rozdílu za sazbu podkladového cenného papíru).

Sell Stop

čekající pokyn pro vytvoření Sell pozice na účtu klienta v případě, že cena určitého instrumentu spadne na určitou úroveň; Sell Stop může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu konkrétního instrumentu.

Server

server MT4, který přenáší žádostí z terminálu klienta k dealerům, zasílá (např. zprávy, kotace, potvrzení provedení) do terminálu klienta a zaznamenává všechny zprávy týkající se procesu obchodování klienta; zachovává vzájemné závazky mezi Admiral Markets a klientem, které jsou uvedeny v Dohodě o založení účtu Admiral Markets, ve specifikaci kontraktů a v maržových požadavcích.

Session Gap

cenová mezera mezi první kotací aktuální tržní seance a poslední kotací předchozí tržní seance.

Slippage (prokluzování)

parametr Expert Advisor (AOS) navržený pro nastavení maximálního rozdílu mezi požadovanou cenou a cenou dealera přijatelnou pro Expert Advisor pro otevření pozice na účtu klienta; rozdíl mezi cenou pokynu a cenou jeho skutečného provedení.

Spike nebo chyba dat

nesprávná kotace generovaná serverem jako výsledek chyby v toku dat; obvykle vypadá, jako významný cenový rozdíl vracející uzavření na předchozí úroveň na další aktualizaci ceny bez známek rychlého trhu kolem; Admiral Markets má pravomoc, ale ne povinnost odstranit takovéto chyby ze své databáze kotací.

Split Close

částečné zavření pozice (např. zavření 0.5 lotu z 2.0 lotů).

Spor, stížnost, reklamace

případ, kdy náš klient věří, že činnost nebo nečinnost společnosti Admiral Markets je chybná nebo v rozporu s Obchodními podmínkami anebo Dohodou o založení účtu Admiral Markets a naopak.

Spread

rozdíl mezi Bid a Ask cenou uvedený v pipech.

Stop Loss

pokyn k uzavření určité otevřené pozice na určité úrovni v případě, že se cena pohybuje nepříznivým směrem; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu, pokud hovoříme o Buy pozici; může být proveden pouze za Ask cenu a umístěn nad současnou Ask cenu, pokud hovoříme o Sell pozici.

Stop Out

nucené uzavření otevřených pozic klienta ze strany Admiral Markets a to v případě, že účet klienta nesplňuje maržové požadavky Admiral Markets.

Svíčkový graf

jedna z možností zobrazení grafu, který zobrazuje otevírací a zavírací cenu ve vybraném datovém rámci; pokud je zavírací cena vyšší než otevírací, tělo svíčky není vybarvené, pokud je otevírací cena vyšší než zavírací, tělo svíčky bude vybarvené.

SWAP

poplatek za držení pozice přes noc vyplacená nebo účtována na/z účtu klienta v 23:59 času v platformě, v souladu s hodnotami uvedenými ve specifikaci kontraktů Admiral Markets; denní vyrovnání za maržové obchodní služby.

Swissy

slang pro švýcarský frank.

Symbol

předmět elektronické transakce (např. měnový pár, akcie CFD, futures CFD); instrument v MT4.


T

Take Profit

pokyn pro uzavření určité otevřené pozice na určité úrovni v případě, že se cena pohybuje příznivým směrem; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn nad aktuální Bid cenu, pokud hovoříme o Buy pozici; může být proveden pouze za Ask cenu a umístěn pod aktuální Ask cenu, pokud hovoříme o Sell pozici.

Terminál klienta

program MetaTrader 4 (dále jen MT4) navržený pro obchodování klienta, dohled nad účty klienta, dále navržený pro získávání historických a reálných kotací v čase, zpráv a dalších informací o trhu, které AM zpřístupnila klientovi; program běžně používaný pro technickou analýzu, automatické obchodování (AOS, EA) a zpětné vazby od klientů přes interní poštovní systém.

Ticket

jedinečné identifikační číslo pozice, pokynu nebo zůstatkové operace na účtu klienta.

Trailing Stop

vestavěná možnost terminálu klienta navržená pro automatickou úpravu příkazů Stop Loss určenou množstvím bodů, pokud příznivý pohyb přesáhne toto množství; Trailing Stop může pracovat pouze pokud je terminál spuštěn a připojen k serveru.

Transakce

operace, která se skládá ze dvou stejných protiobchodů na konkrétním instrumentu.

Trh s nízkou volatilitou

období nízké obchodní aktivity a množství kotací za určitý čas ve srovnání s běžnými tržními podmínkami (např. období mezi 21.00 and 00.00 GMT a před vánočními svátky).

Trh s vysokou volatilitou

tržní podmínky charakterizované výraznými cenovými změnami v krátkém čase často způsobující velké rozdíly mezi sousedními hodnotami kotací. Běžně se vyskytuje bezprostředně před anebo po důležitých událostech (např. klíčové ekonomické zprávy kterékoli ze zemí G7, tiskové konference ministrů financí G7 nebo předsedů centrální banky, rozhodnutí centrální banky o úrokových sazbách, tržní intervence, politická nebo přírodní vyšší moc, válka, terorismus).

Tržní pokyn

elektronický příkaz pro otevření pozice na účtu klienta za aktuální tržní cenu.


U

UK OIL

zkratka pro Brent Crude Oil.

UK100

zkratka pro index FTSE 100.

Upravit

požadavek na změnu úrovně čekajícího pokynu; požadavek na umístění, zrušení nebo upravení úrovní Stop Loss nebo Take Profit u otevřeného nebo čekajícího pokynu.

Uptick

nová kotace za vyšší cenu, než byla předchozí kotace.

US OIL

zkratka pro WTI Crude Oil.

US30

zkratka pro index Dow Jones.

Uzamčená pozice

pozice skládající se ze stejných long a short pozic na stejném instrumentu; uzamčené pozice vyžadují 50% z celkové marže pro obě pozice.


V

Value date

budoucí datum, kdy protistrany finanční transakce určí cenu produktu; v případě spot foreign exchange obchodu se obvykle jedná o dva pracovní dny poté, co je transakce odsouhlasena.

Velikost lotu

množství jednotek základní měny podkladového aktiva určené specifikací kontraktů Admiral Markets jako transakce za 1 standardní lot.

Velikost transakce

velikost lotu vynásobená množstvím lotů.

Volatilita

míra fluktuace ceny finančního instrumentu v čase. Jedná se o aktivní trh, který představuje obchodní příležitosti.

Volná marže

také nazývaná dostupná marže; zbytek financí na účtu klienta po odečtení marže, pohyblivého zisku/ztráty a swapů.

Výchozí margin (marže)

požadavky Admiral Markets na zajištění otevřené pozice.

Výnos

výnosy z investic v procentech.

Vyrovnání dividend

vyrovnání, které je aplikováno, když akcie projde expirací (včetně ex-dividend data jakýchkoli speciálních dividend) na podkladovém akciovém trhu.

Výška marže

majetek/poměr marže v procentech.


W

Whipsaw

slang pro vysoce volatilní trh, kdy se cena pohybuje nahoru a dolů; pohyb ceny je prudký, následují rychlé opačné pohyby.


X

XAG/USD

symbol pro Silver Index.

XAU/USD

symbol pro Gold Index.


Y

Year Over Year (YOY)

jakékoliv měřitelné události, které se opakují každý rok; populární cesta, jak srovnávat výsledky investic.


Z

Základní kurz

sazba půjček centrální banky dané země, která je bankami využívaná k výpočtu úrokových sazeb.

Základní měna

první měna v měnovém páru (např. pokud je kurz EUR/USD 1.3283, potom jedno EUR má hodnotu 1.3283 USD).

Zotavení trhu ve tvaru V

formace v grafu zobrazující ostrý růst na předchozí vrchol po ostrém poklesu.

Zůstatek

souhrnný finanční výsledek všech financí vložených a vybraných z účtu klienta a všech zavřených pozic na tomto účtu.


Č

Čas v platformě

čas, s kterým je server společnosti Admiral Markets synchronizovaný; časové pásmo používané pro zaznamenávání jakýchkoliv událostí na server do log souboru; Admiral Markets MT4 je aktuálně sesynchronizována s londýnským časem (GMT+0; letní čas - GMT+1).

Čekající pokyn

elektronický příkaz k otevření pozice na účtu klienta v případě, že cena konkrétního instrumentu dosáhne určité úrovně; klient může používat čekající pokyny včetně Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.


Ú

Účet klienta (účet)

osobní registr transakčních, příkazových a zůstatkových operací klienta.


Ž

Žádost

elektronický příkaz k otevření nebo uzavření pozice, umístění, zrušení nebo upravení pokynu, zadaná klientem prostřednictvím Terminálu; požadavek na obousměrnou kotaci.