Slovníček obchodníka

A

Abnormální tržní podmínky (Abnormal Market Conditions)

trh s velkou nebo malou likviditou.

Admiral Markets (Admiral Markets)

dealer kontraktů na vyrovnání rozdílů pro spot měny, akcie a futures.

Admiral Markets webová stránka (Admiral Markets website)

www.admiralmarkets.cz

Asijská seance (Asian Session)

23:00 až 08:00 (Tokyo).

Ask (Ask)

cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten přijmout obchodovaný instrument, také známá jako nabídková cena; cena, za kterou lze uskutečnit Buy pokyn.

AUS 200 (AUS 200)

další název pro Australian Securities Exchange (ASX 200). 200 znamená nejlepších 200 (dle tržní kapitalizace) společností uvedených na ASX.

Aussie (Aussie)

Ozzie nebo Oz, označení měnového páru AUD/USD.


B

Běžné tržní podmínky (Normal Market Conditions)

protiklad vysoké volatility; žádné datové chyby.

Bid (Bid)

cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten koupit obchodovaný instrument; cena, za kterou lze uskutečnit Sell pokyn.

BOC (BOC)

Bank Of Canada (kanadská centrální banka).

Bod (Point)

minimální změna ceny (např. 0.0001 na EUR/USD); také nazývaná Pip.

BOE (BOE)

Bank Of England (britská centrální banka).

BOJ (BOJ)

Bank Of Japan (japonská centrální banka).

Bundesbank (Bundesbank)

německá centrální banka; nazývaná také jako BUBA.

Buy Limit (Buy Limit)

čekající pokyn k otevření Buy pozice na účtu klienta v případě, že cena konkrétního instrumentu klesne na zadanou úroveň; může být proveden pouze za Ask cenu a lze jej umístit pouze pod aktuální Ask cenu konkrétního instrumentu.

Buy pozice (Buy Position)

otevření pozice, které představuje očekávání, že tržní cena poroste (např. nákup základní měny vůči kotovací měně nebo nákup kontraktu na vyrovnání rozdílu za sazbu podkladového cenného papíru).

Buy Stop (Buy Stop)

čekající pokyn k realizaci Buy pozice na účtu klienta v případě, že cena konkrétního instrumentu poroste na zadanou úroveň; může být proveden pouze za Ask cenu a může být umístěn pouze nad aktuální Ask cenu konkrétního instrumentu.

Býčí trh (Bull / Bullish Market)

slang pro rostoucí trh (cena roste).

Býk (Bull)

slang pro obchodníka, který očekává růst ceny; obchodník, který drží long pozici.


C

Cable (Cable)

slang pro měnový pár GBP/USD.

CAC40 (CAC40)

zkratka pro francouzskou akciovou burzu; 40 označuje 40 nejlepších společností (dle tržního kapitálu).

CBs (CBs)

zkratka pro centrální banky.

Cena (Price)

obousměrná kotace, která se skládá z Bid a Ask cen; otevírací nebo zavírací cena pozice; úroveň pokynu.

Cenová mezera (gap) (Price Gap)

případ, kdy je aktuální Bid cena nad předchozí Ask cenou a naopak.

Centrální banka (Central Bank)

obvykle vládní organizace, která řídí monetární politiku země.

CFD (Contract for Difference) (CFD (Contract for Difference))

předmět elektronické transakce založený na cenové fluktuaci podkladového aktiva (např. akciový nebo futures kontrakt).

Close (Close)

požadavek nebo instrukce k zavření pozice za aktuální tržní cenu.

Close By (Close By)

požadavek nebo instrukce pro zavření dvou uzamčených pozic na stejném instrumentu.


Č

Čas v platformě (Platform Time Zone)

čas, s kterým je server společnosti Admiral Markets synchronizovaný; časové pásmo používané pro zaznamenávání jakýchkoliv událostí na server do log souboru; Admiral Markets MT4 je aktuálně sesynchronizována s londýnským časem (GMT+0; letní čas - GMT+1).

Čekající pokyn (Pending Order)

elektronický příkaz k otevření pozice na účtu klienta v případě, že cena konkrétního instrumentu dosáhne určité úrovně; klient může používat čekající pokyny včetně Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.


D

Data Feed (Data Feed)

tok kotací v obchodní platformě Admiral Markets MT4.

Dealer (Dealer)

zaměstnanec Admiral Markets zodpovědný za příjem požadavků klienta, provedení pokynů klienta a zodpovědný za zrušení otevřených pozic klienta v případě Stop Outu.

Deficit (Deficit)

záporný zůstatek obchodu nebo platby (tj. nedostatek financí).

Demo účet (Demo Account)

cvičný účet.

Depo (Depo)

finance vložené na účet.

DJIA nebo Dow (DJIA or Dow)

zkratka pro Dow Jones Industrial Average nebo US30.

Downtrend (Downtrend)

pokles ceny, který může být popsán jako lower-lows a lower-highs.

Dvojité dno (W-Shaped Recovery)

formace v grafu zobrazující změnu ostrého poklesu, růstu, poklesu končícího dalším ostrým růstem; prostřední část může být níže, než dva vrcholy na každé straně.


E

ECB (ECB)

Evropská centrální banka.

ECN (ECN)

systém Electronic Communication Network, který eliminuje třetí stranu při plnění pokynu.

EST/EDT (EST/EDT)

časové pásmo New York City (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

ESTX50 (ESTX50)

zkratka pro Euronext 50 index.

Evropská seance (European Session)

07:00 až 16:00 (Londýn).

Exotický pár (Exotic pair)

méně obchodovaný měnový pár.

Expert Advisor (Expert Advisor)

program napsaný v MQL4 (MetaQuotes Language 4) a prováděný terminálem klienta za účelem automatického obchodování na účtu klienta.

Explicitní chyba (Explicit Error)

případ, kdy se otevření pozice nebo zavírací ceny významně liší od aktuální tržní ceny v okamžiku provedení; dále situace, kdy je provedení pokynu nebo žádosti klienta v rozporu se samotným pokynem nebo žádostí obecně.


F

FED (FED)

Federal Reserve Bank (americká centrální banka).

Fill or Kill (Fill or Kill)

typ pokynu, kdy nemůže být pokyn vyplněn a bude zrušen (killed).

Finanční páka (Leverage)

objem transakce/poměr marže (např. finanční pákou 1:100 se rozumí, že klient je povinen mít 1% z objemu transakce na účtu jako bezpečnostní zajištění nebo marže).

FOMC (FOMC)

Federal Open Market Committee, politika zásad výboru FED.

Foreign Exchange (Foreign Exchange)

Forex (FX) je celosvětový trh pro nákup jedné měny a prodej druhé.

FRA40 (FRA40)

další označení pro CAC 40.

FTSE 100 (FTSE 100)

zkratka pro index UK 100.


G

G7. (G7)

skupina sedmi národů včetně USA, Japonska, Německa, UK, Francie, Itálie a Kanady.

G8. (G8)

G7 + Rusko.

Gap (mezera) (Gap)

podstatný rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími kotacemi; mohou být zobrazeny v grafech jako prázdné pole mezi svíčkami, kdy doba mezi dvěma kotacemi pokryje zavírací čas svíčky.

Graf (Chart)

schematické znázornění historických kotací ve formě čárového, sloupcového nebo svíčkového grafu.


H

HDP (GDP)

Hrubý domácí produkt. Celková hodnota produkce a důchodu země nebo výdaje vyprodukované v rámci hranic.

Hedge (Hedge)

kombinace pozic nebo pozice, která sníží riziko Vaší prvotní pozice.

Hedged margin (Hedged margin)

maržové požadavky Admiral Markets pro zachování uzamčených pozic.

Historie účtu (Account history)

registr dokončených transakcí, zůstatkových operací a zrušených příkazů na účtu klienta.

HK40 / HKHI (HK40 / HKHI)

zkratka pro index Hong Kong Seng.

Holubice (Dove)

značí jednodušší monetární politiku nebo nižší úrokové sazby; opakem je jestřáb.


I

INX (INX)

symbol pro index S&P 500.


J

Jestřáb (Hawkish)

označení pro jednodušší monetární politiku nebo vyšší úrokové sazby: opakem je holubice.

JPN225 (JPN225)

zkratka pro index NIKKEI.


K

Kiwi (Kiwi)

slang pro měnový pár NZD/USD.

Klient (Customer)

fyzická nebo právnická osoba, která podepsala Dohodu o založení účtu u Admiral Markets.

Komise (Commission)

poplatek za služby účtované na účtu klienta.

Kontrakt (Contract)

standardní jednotka na Forexu (např. 1 lot).

Kotace (Quote)

elektronická zpráva o aktuální ceně zobrazená v terminálu klienta, skládá se z poptávkové ceny (Bid) a nabídkové ceny (Ask).

Kotovací základna (Quotes Base)

archiv serveru Admiral Markets, který obsahuje historické kotace.

Kotování (Quoting)

poskytování kotací klientovi, které Admiral Markets může přijmout na nákup nebo prodej instrumentů na účtu klienta.

Kulaté dno či vrchol (Kulaté dno či vrchol)

formace v grafu zobrazující pozvolný růst zpět na předchozí vrchol po pozvolném poklesu.


L

LIBOR (LIBOR)

London Inter-Bank Offered Rate, který banky využívají jako základ pro mezinárodní úvěry.

Log soubor klienta (Client Log-file)

textový soubor ve složce MetaTrader4/Logs využívaný pro nahrávání všech požadavků v terminálu klienta; je tvořen formou oddělených denních souborů.

Log-soubor ze serveru (Server Log-file)

textový soubor vytvořený serverem MT4 sloužící k zaznamenávání všech událostí týkajících se obchodování klienta a výkonu platformy, včetně všech dialogů mezi terminálem klienta a dealery.

Login (Login)

jedinečné identifikační číslo účtu klienta.

Londýnská seance (London Session)

08:00 - 17:00 (Londýn).

Long (Long Position)

pokud základní měnu nakupujete, pozice se nazývá long.

Loonie (Loonie)

slang pro kanadský dolar také známý jako Funds.

Lot (Lot)

jednotka velikosti transakce v MT4, kde: se 1 lot rovná kontraktu na 100000 jednotek základní měny; pokud hovoříme o akcii CFD, 1 lot se rovná jedné jednotce podkladového cenného papíru.


M

Majetek (Equity)

čisté jmění financí na účtu klienta.

Marže (Margin)

celková hodnota financí na účtu vyhrazená pro zajištění otevřených pozic klienta v souladu s maržovými požadavky Admiral Markets.

Medvěd (Bear)

slang pro obchodníka, který očekává, že bude cena klesat; obchodník, který drží short pozici.

Medvědí trh (Bearish / Bear market)

slang pro klesající trend (cena klesá).

Měnový pár (Currency Pair)

obchodovaný instrument založený na změně hodnoty jedné měny vůči jiné měně.

MT 4 Admiral Markets (MT4 Admiral Markets)

platforma navržená pro online obchodování, která se skládá z: MT4 Client Terminal (terminál klienta), MT4 Server, MT4 Data Center, MT4 Multiterminal, MT4 Mobile a MT4 Smartphone.

Multiple Close By (Multiple Close By)

požadavek nebo instrukce k zavření všech uzamknutých pozic na účtu klienta.


N

New Yorská seance (New York Session)

08:00 až 17:00 (New Yorský čas)


O

Obchodování s marží (Margin Trading)

služba obchodování, která využívá techniku finanční páky, klienti mohou činit transakce přesahující jejich vklad na účtu.

Okamžitá exekuce (Instant Execution)

typ provedení pokynu, při kterém mohou být všechny kotace uvedené v terminálu klienta přijaty Admiral Markets pro obchodování klienta bez předběžných žádostí o kotace.

Order Level (Order Level)

cena stanovená klientem v žádosti o umístění pokynu jako instrukce pro otevření pozice na účtu klienta za tuto cenu dle podmínky stanovené typem pokynu.

Otevírání trhu (Market Opening)

čas, kdy jsou instrumenty dostupné k obchodování po víkendech, svátcích, pravidelných zavíracích intervalech nebo po odstávkách serveru.

Otevřená pozice (Open Position)

kontrakt na Buy nebo Sell instrumentu platného na účtu klienta; jedná se o první část kompletní transakce a povinnost pro tvorbu stejné protitransakce poté; za povinnost klienta je také považován závazek splnit maržové požadavky Admiral Markets a po celou dobu udržovat bez předchozího upozornění nebo žádosti Admiral Markets dostatečný zůstatek na účtu a nepřetržitě splňovat maržové požadavky a minimální poměr vlastního kapitálu/marže určený Admiral Markets (např. minimální poměr 30%).

Over The Counter (OTC) (Over The Counter (OTC))

popisuje jakoukoliv transakci, která není provedena na exchange burze.


P

Platnost do (Expiry)

příkaz ke zrušení čekajícího pokynu v konkrétní datum a čas.

Plnění (Fill)

znamená, že byl pokyn úspěšně a plně proveden.

Podrobnosti kontraktu (Contract Details)

parametry instrumentu specifikované Admiral Markets pro obchodování klientů a zveřejněné na webové stránce Admiral Markets.

Pohyblivý zisk/ztráta (Floating Profit/Loss)

rozdílná hodnota mezi majetkem a zůstatkem na účtu klienta.

Pokyn (Order)

elektronický požadavek na otevření nebo zavření pozice konkrétního instrumentu na účtu klienta v případě, že cena dosáhne požadované úrovně.

Pokyn v provozu (Working order)

Stop nebo Limit pokyny, které byly umístěny, ale ještě nebyly vyplněny.

Protistrana (Counterparty)

jeden z účastníků finanční transakce.


S

Sazba (Rate)

hodnota základní měny v kotovací měně měnového páru; hodnota podkladového aktiva u CFD.

Sell Limit (Sell Limit)

čekající pokyn pro otevření Sell pozice na účtu klienta v případě, že cena určitého instrumentu stoupá na určitou úroveň; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn nad aktuální Bid cenu konkrétního instrumentu.

Sell pozice (Sell Position)

otevřená pozice, která představuje očekávání, že tržní cena bude klesat (např. prodej základní měny vůči kotovací měně nebo prodej kontraktu na vyrovnání rozdílu za sazbu podkladového cenného papíru).

Sell Stop (Sell Stop)

čekající pokyn pro vytvoření Sell pozice na účtu klienta v případě, že cena určitého instrumentu spadne na určitou úroveň; Sell Stop může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu konkrétního instrumentu.

Server (Server)

server MT4, který přenáší žádostí z terminálu klienta k dealerům, zasílá (např. zprávy, kotace, potvrzení provedení) do terminálu klienta a zaznamenává všechny zprávy týkající se procesu obchodování klienta; zachovává vzájemné závazky mezi Admiral Markets a klientem, které jsou uvedeny v Dohodě o založení účtu Admiral Markets, ve specifikaci kontraktů a v maržových požadavcích.

Session Gap (Session Gap)

cenová mezera mezi první kotací aktuální tržní seance a poslední kotací předchozí tržní seance.

Slippage (prokluzování) (Slippage)

parametr Expert Advisor (AOS) navržený pro nastavení maximálního rozdílu mezi požadovanou cenou a cenou dealera přijatelnou pro Expert Advisor pro otevření pozice na účtu klienta; rozdíl mezi cenou pokynu a cenou jeho skutečného provedení.

Spike nebo chyba dat (Spike or Data Error)

nesprávná kotace generovaná serverem jako výsledek chyby v toku dat; obvykle vypadá, jako významný cenový rozdíl vracející uzavření na předchozí úroveň na další aktualizaci ceny bez známek rychlého trhu kolem; Admiral Markets má pravomoc, ale ne povinnost odstranit takovéto chyby ze své databáze kotací.

Split Close (Split Close)

částečné zavření pozice (např. zavření 0.5 lotu z 2.0 lotů).

Spor, stížnost, reklamace (Dispute, Complaint, Claim)

případ, kdy náš klient věří, že činnost nebo nečinnost společnosti Admiral Markets je chybná nebo v rozporu s Obchodními podmínkami anebo Dohodou o založení účtu Admiral Markets a naopak.

Spread (Spread)

rozdíl mezi Bid a Ask cenou uvedený v pipech.

Stop Loss (Stop Loss)

pokyn k uzavření určité otevřené pozice na určité úrovni v případě, že se cena pohybuje nepříznivým směrem; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu, pokud hovoříme o Buy pozici; může být proveden pouze za Ask cenu a umístěn nad současnou Ask cenu, pokud hovoříme o Sell pozici.

Stop Out (Stop Out)

nucené uzavření otevřených pozic klienta ze strany Admiral Markets a to v případě, že účet klienta nesplňuje maržové požadavky Admiral Markets.

Svíčkový graf (Candlestick Chart)

jedna z možností zobrazení grafu, který zobrazuje otevírací a zavírací cenu ve vybraném datovém rámci; pokud je zavírací cena vyšší než otevírací, tělo svíčky není vybarvené, pokud je otevírací cena vyšší než zavírací, tělo svíčky bude vybarvené.

SWAP (SWAP)

poplatek za držení pozice přes noc vyplacená nebo účtována na/z účtu klienta v 23:59 času v platformě, v souladu s hodnotami uvedenými ve specifikaci kontraktů Admiral Markets; denní vyrovnání za maržové obchodní služby.

Swissy (Swissy)

slang pro švýcarský frank.

Symbol (Symbol)

předmět elektronické transakce (např. měnový pár, akcie CFD, futures CFD); instrument v MT4.


T

Take Profit (Take Profit)

pokyn pro uzavření určité otevřené pozice na určité úrovni v případě, že se cena pohybuje příznivým směrem; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn nad aktuální Bid cenu, pokud hovoříme o Buy pozici; může být proveden pouze za Ask cenu a umístěn pod aktuální Ask cenu, pokud hovoříme o Sell pozici.

Terminál klienta (Client Terminal)

program MetaTrader 4 (dále jen MT4) navržený pro obchodování klienta, dohled nad účty klienta, dále navržený pro získávání historických a reálných kotací v čase, zpráv a dalších informací o trhu, které AM zpřístupnila klientovi; program běžně používaný pro technickou analýzu, automatické obchodování (AOS, EA) a zpětné vazby od klientů přes interní poštovní systém.

Ticket (Ticket)

jedinečné identifikační číslo pozice, pokynu nebo zůstatkové operace na účtu klienta.

Trailing Stop (Trailing Stop)

vestavěná možnost terminálu klienta navržená pro automatickou úpravu příkazů Stop Loss určenou množstvím bodů, pokud příznivý pohyb přesáhne toto množství; Trailing Stop může pracovat pouze pokud je terminál spuštěn a připojen k serveru.

Transakce (Transaction)

operace, která se skládá ze dvou stejných protiobchodů na konkrétním instrumentu.

Trh s nízkou volatilitou (Thin Market)

období nízké obchodní aktivity a množství kotací za určitý čas ve srovnání s běžnými tržními podmínkami (např. období mezi 21.00 and 00.00 GMT a před vánočními svátky).

Trh s vysokou volatilitou (Rapid Market)

tržní podmínky charakterizované výraznými cenovými změnami v krátkém čase často způsobující velké rozdíly mezi sousedními hodnotami kotací. Běžně se vyskytuje bezprostředně před anebo po důležitých událostech (např. klíčové ekonomické zprávy kterékoli ze zemí G7, tiskové konference ministrů financí G7 nebo předsedů centrální banky, rozhodnutí centrální banky o úrokových sazbách, tržní intervence, politická nebo přírodní vyšší moc, válka, terorismus).

Tržní pokyn (Market Order)

elektronický příkaz pro otevření pozice na účtu klienta za aktuální tržní cenu.


Ú

Účet klienta (účet) (Customer Account (Account))

osobní registr transakčních, příkazových a zůstatkových operací klienta.


U

UK OIL (UK OIL)

zkratka pro Brent Crude Oil.

UK100 (UK100)

zkratka pro index FTSE 100.

Upravit (Modify)

požadavek na změnu úrovně čekajícího pokynu; požadavek na umístění, zrušení nebo upravení úrovní Stop Loss nebo Take Profit u otevřeného nebo čekajícího pokynu.

Uptick (Uptick)

nová kotace za vyšší cenu, než byla předchozí kotace.

US OIL (US OIL)

zkratka pro WTI Crude Oil.

US30 (US30)

zkratka pro index Dow Jones.

Uzamčená pozice (Locked Position)

pozice skládající se ze stejných long a short pozic na stejném instrumentu; uzamčené pozice vyžadují 50% z celkové marže pro obě pozice.


V

Value date (Value date)

budoucí datum, kdy protistrany finanční transakce určí cenu produktu; v případě spot foreign exchange obchodu se obvykle jedná o dva pracovní dny poté, co je transakce odsouhlasena.

Velikost lotu (Lot Size)

množství jednotek základní měny podkladového aktiva určené specifikací kontraktů Admiral Markets jako transakce za 1 standardní lot.

Velikost transakce (Transaction Size)

velikost lotu vynásobená množstvím lotů.

Volatilita (Volatility)

míra fluktuace ceny finančního instrumentu v čase. Jedná se o aktivní trh, který představuje obchodní příležitosti.

Volná marže (Available Margin)

také nazývaná dostupná marže; zbytek financí na účtu klienta po odečtení marže, pohyblivého zisku/ztráty a swapů.

Výchozí margin (marže) (Initial Margin (Margin))

požadavky Admiral Markets na zajištění otevřené pozice.

Výnos (Yield)

výnosy z investic v procentech.

Vyrovnání dividend (Dividend Adjustment)

vyrovnání, které je aplikováno, když akcie projde expirací (včetně ex-dividend data jakýchkoli speciálních dividend) na podkladovém akciovém trhu.

Výška marže (Margin Level)

majetek/poměr marže v procentech.


W

Whipsaw (Whipsaw)

slang pro vysoce volatilní trh, kdy se cena pohybuje nahoru a dolů; pohyb ceny je prudký, následují rychlé opačné pohyby.


X

XAG/USD (XAG/USD)

symbol pro Silver Index.

XAU/USD (XAU/USD)

symbol pro Gold Index.


Y

Year Over Year (YOY) (Year Over Year (YOY))

jakékoliv měřitelné události, které se opakují každý rok; populární cesta, jak srovnávat výsledky investic.


Ž

Žádost (Request)

elektronický příkaz k otevření nebo uzavření pozice, umístění, zrušení nebo upravení pokynu, zadaná klientem prostřednictvím Terminálu; požadavek na obousměrnou kotaci.


Z

Základní kurz (Base Rate)

sazba půjček centrální banky dané země, která je bankami využívaná k výpočtu úrokových sazeb.

Základní měna (Base Currency)

první měna v měnovém páru (např. pokud je kurz EUR/USD 1.3283, potom jedno EUR má hodnotu 1.3283 USD).

Zotavení trhu ve tvaru V (V-Shaped Recovery)

formace v grafu zobrazující ostrý růst na předchozí vrchol po ostrém poklesu.

Zůstatek (Balance)

souhrnný finanční výsledek všech financí vložených a vybraných z účtu klienta a všech zavřených pozic na tomto účtu.