Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

Používejte obchodní platformu MetaTrader jako profesionál - klávesové zkratky MT4 a MT5

klávesové zkratky v MT5

Metatrader 4 je výkonná tradingová platforma, která obsahuje spoustu užitečných obchodních nástrojů. Širokou škálu těchto nástrojů lze spustit prostřednictvím nabídky v platformě, pro ještě rychlejší a snazší přístup pak lze využít klávesové zkratky MT4.

Tento článek Vám představí využití klávesových zkratek při obchodování na Forexu, využití klávesových zkratek při obchodování CFD a nastavení vlastních klávesových zkratek v MT4.

Změna zobrazení grafu - klávesové zkratky MetaTrader 4

Velmi rychlým způsobem, jak přepínat mezi jednotlivými zobrazeními grafu, je využití klávesových zkratek ALT+1, ALT +2 nebo ALT + 3.

ALT+1 pro zobrazení čárového grafu, jak je znázorněno na obrázku níže.

klávesové zkratky MetaTrader 5

obrázek – MetaTrader 4, AUD/USD hodinový graf, 10. 10. 2017

ALT+2 pro zobrazení svíčkového grafu

klávesové zkratky MT4

obrázek – MetaTrader 4, AUD/USD hodinový graf, 10. 10. 2017

ALT+3 pro zobrazení čárového grafu

klávesové zkratky metatrader 4

obrázek – MetaTrader 4, AUD/USD hodinový graf, 10. 10. 2017

Klávesové zkratky MT4 a MT5 pro posun v cenovém grafu

Posun dopředu/zpět v grafu lze provést kliknutím a následným tažením myší, pro přiblížení cenového grafu pak lze využít ikony panelu nástrojů v platformě. Pro pohodlnější posun v grafu lze opět využít právě klávesové zkratky v obchodní platformě.

Pro oddálení zobrazení grafu (zoom-out) můžete využít klávesu mínus „-", pro přiblížení grafu (zoom-in) pak klávesu plus „+" (např. stisknutím kláves „SHIFT" + „=" na textové části klávesnice nebo jednoduše stisknutím tlačítka „+" na numerické klávesnici).

Pro posun v grafu lze využít rovněž šipky na klávesnici (pravá šipka pro posun v grafu vpřed, levá šipka pro posun v grafu zpět).

Pro ještě rychlejší posun v grafu můžete využít rovněž klávesy Page Up a Page Down. Klávesa Page Up slouží k rychlému posunu v grafu zpět (doleva), klávesa Page Down naopak k rychlému posunu v grafu vpřed (doprava).

Klávesa Home Vás ihned přesměruje na nejstarší zobrazená data v grafu (historie), klávesa End naopak na nejnovější data v grafu (aktuální svíčka).

metatrader 4

Jak ovládat MetaTrader pomocí klávesových zkratek - klávesové zkratky MT5 pro další běžné operace

Stisknutí klávesy Enter slouží k otevření vyhledávacího okna. Vyhledávací okno je zobrazeno v levé spodní části cenového grafu a lze jej využít k několika účelům. Můžete jej použít jak ke změně aktuálně otevřeného grafu napsáním požadovaného symbolu finančního instrumentu, tak i pro přepínání mezi časovými rámci v grafu (např. M1, H4 nebo D1). Vyhledávací okno můžete použít také k zobrazení konkrétního času nebo data v grafu. Opětovným stisknutím klávesy Enter se je vyhledávací okno zavřeno.

Klávesová zkratka CTRL+G zobrazí mřížku (grid) v aktuálně zobrazeném grafu.

Klávesová zkratka ALT+R zobrazí všechny Vámi otevřené grafy na jednom pozadí, na základě čehož můžete sledovat všechna okna aktuálně otevřených grafů zároveň. Obrázek níže znázorňuje právě příklad zobrazení několika grafů zároveň.

klávesové zkratky MT4 a MT5

obrázek – MetaTrader 4, více FX grafů, 10. 10. 2017

Další užitečná příkazová okna v platformě lze otevřít skrze následující klávesové zkratky.

Klávesovou zkratku CTRL+M využijete k otevření/zavření okna Trh. Okno Trh je zobrazeno pod navigačním panelem a obsahuje 2 přepínatelné záložky. První záložka s názvem „graf ticků" zobrazuje tickový graf konkrétního finančního instrumentu dle vlastního výběru. Druhá záložka s označením „symboly" zobrazuje seznam dostupných finančních instrumentů, vč. údaje o jejich aktuální ceně. Kliknutím na konkrétní finanční instrument v záložce symbolů můžete zvolit, co má být zobrazeno v tickovém grafu.

Klávesová zkratka CTRL+N otevře okno Navigátoru v MetaTrader 4.

Klávesová zkratka CTRL+T otevře okno Terminálu. Terminál je zobrazen ve spodní části obrazovky a obsahuje několik funkcí, např. nastavení upozornění v platformě, zobrazení historie účtu nebo příchozí pošty.

Klávesová zkratka CTRL+D otevře Okno dat. Okno dat je vhodné pro snadné zobrazení přesných cenových údajů pro každou svíčku v grafu daného finančního instrumentu (např. otevírací a zavírací hodnota svíčky, hodnota high/low svíčky). Obrázek níže znázorňuje zobrazení cenového grafu společně s otevřeným Oknem dat.

klávesové zkratky v obchodní platformě

obrázek – MetaTrader 4, AUD/USD denní graf, 1. 1. 2017

Klávesovou zkratkou CTRL+F lze zobrazit křížek (ukazatel myši). Kliknutí a následné tažení myši ukáže číselný rozdíl mezi jednotlivými body v grafu. Tažením křížku (ukazatele myši) lze rovněž zobrazit přesnou hodnotu rozdílů v pipech mezi vybranými body v grafu (např. vertikální vzdálenost).

Některé z těchto klávesových zkratek v MT4 jsou běžné a možná je znáte obdobným způsobem také z jiných aplikací. Chcete-li např. vytisknout aktuálně zobrazený graf, použijete klávesovou zkratku CTRL+P.

Klávesa Backspace pak např. odstraní poslední přidaný objekt z grafu. Pokud omylem odstraníte z grafu určitý objekt, pomocí kláves CTRL+Z vrátíte tento objekt zpět (stejného výsledku lze docílit také stisknutím kombinace kláves ALT+Backspace). Klávesová zkratka CTRL+S pak např. slouží k uložení aktuálního grafu.

MetaTrader 5

Klávesové zkratky v MT4 pomocí funkčních kláves

Další možností využití různých funkcí MT4 a MT5 je prostřednictvím jednotlivých funkčních kláves (F1-F12).

Klávesa F1 zobrazí nápovědu platformy MetaTrader.

Klávesa F8 otevře okno s vlastnostmi, které umožňuje vlastní nastavení zobrazení v grafu, vč. jednotlivých dílčích nastavení.

Klávesa F9 otevře okno pro zadání nového obchodního pokynu.

Klávesa F10 otevře okno pop-up. V tomto případě se jedná o tabulku se symboly jednotlivých finančních instrumentů společně s cenami nabídky (ask) a poptávky (bid). Dvojitým klikem myši na symbol konkrétního finančního instrumentu lze otevřít samostatné okno pro zadání nového obchodního pokynu.

Klávesa F11 zobrazí obchodní platformu v režimu zobrazení na celou obrazovku. Režim zobrazení na celou obrazovku neobsahuje okno Navigátoru vlevo od zobrazeného grafu a okno Terminálu v oblasti pod grafem. Opětovným stisknutím klávesy F11 lze ukončit režim zobrazení na celou obrazovku a vrátit se tak do původního zobrazení.

Klávesa F12 slouží k postupnému zobrazování jednotlivých svíček v cenovém grafu. Každé další stisknutí klávesy F12 přesune graf přesně o jednu svíčku, což lze využít k detailní analýze pohybů ceny daného finančního instrumentu. Chcete-li tímto způsobem procházet jednotlivé svíčky zpětně, lze jednoduše využít kombinaci kláves Shift+F12.

MetaTrader Supreme Edition

Nastavení vlastních klávesových zkratek v MT4 - Využití klávesových zkratek při obchodování

Velmi užitečnou možností v MetaTrader 4 je nastavení vlastních klávesových zkratek. Nastavení jednotlivých klávesových zkratek Vám umožní přiřadit vlastní klávesové kombinace ke správě oblíbených indikátorů, automatických obchodních systémů a skriptů. Věnujete-li krátký čas přípravě nastavení vlastních klávesových zkratek, budete do budoucna schopni velmi snadno a rychle spouštět Vaše oblíbené obchodní nástroje.

Pro nastavení vlastních klávesových zkratek v MT4 nejprve vyberte v okně navigátoru jakýkoliv indikátor, automatický obchodní systém nebo skript, který hodláte spustit a klikněte na něj pravým tlačítkem. Poté zvolte možnost „nastavit klávesovou zkratku", která se zobrazí v novém okně, jak je znázorněno na obrázku níže.

využití klávesových zkratek při obchodování

obrázek – MetaTrader 4, 10. 10. 2017

Jak můžete vidět na snímku výše, můžete volit mezi klávesami ALT a CTRL a poté jednoduše definovat konkrétní klávesu, kterou chcete v rámci klávesové zkratky používat. Rozhodnu-li se např. rychleji a snáze využívat indikátor klouzavého průměru (moving average), jsem schopen nastavit si jako vhodnou klávesovou zkratku např. ALT+Q.

Jak můžete vidět, v MT4 je spousta užitečných nástrojů, které mohou být velmi rychle využívány pouhým stiskem klávesy. Co ale v případě, pokud chcete funkčnost své platformy posunout ještě dále?

Jednou z klíčových výhod a důvodem oblíbenosti platformy MetaTrader 4 je možnost uživatelů programovat vlastní indikátory a automatické obchodní systémy v programovacím jazyku MQL4.

Existuje značné množství takto vytvořených indikátorů, které lze stáhnout od ostatních uživatelů. Kvalita těchto indikátorů se pochopitelně může lišit, a proto lze doporučit stahování indikátorů pouze z důvěryhodných zdrojů.

Další možností, jak rozšířit své portfolio tradingových nástrojů, je využití rozšíření pro MetaTrader 4 - Supreme Edition. MetaTrader Supreme Edition je unikátní plug-in pro standardní platformu MetaTrader 4 a MetaTrader 5, který obsahuje celou řadu vylepšených obchodních nástrojů, které byly vytvořeny profesionálními obchodníky a na základě kterých mohou jejich uživatelé získat potřebný edge (výhodu nad trhem).

Trade Terminal Supreme Edition

Klávesové zkratky Trading Software - Jaké existují MT4 klávesové zkratky - Závěr

Klávesové zkratky z Vás samy o sobě lepšího obchodníka neudělají, mohou Vám však obchodování významným způsobem ulehčit. Jakmile si na ovládání platformy klávesovými zkratkami zvyknete, ušetříte tak mnoho času při svém studiu cenových grafů. Jinými slovy, více práce za kratší čas.

Sami si vyzkoušejte některé z výše uvedených klávesových zkratek a uvidíte, kolik času dokážete při obchodování ušetřit. Pokud máte zájem vyzkoušet si obchodování nanečisto, nejlepším řešením pro testování vlastních obchodních strategií a obchodních přístupů je využití našeho obchodního demo účtu.

Obchodováním nanečisto obchodujete reálné trhy v reálném čase, to vše v reálném prostředí platformy MetaTrader 4 nebo platformy MetaTrader 5, avšak bez rizika ztráty vlastních finančních prostředků. Obchodování nanečisto je proto vhodnou cestou, jak zlepšit své tradingové schopnosti před tím, než budete připraveni obchodovat na reálném účtu.

Doufáme, že pro Vás byl tento článek užitečný průvodce MT4 a MT5 klávesovými zkratkami.

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.