U 76% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Admiral Markets Group se skládá z následujících společností:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulována Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC)
POKRAČOVAT

Admiral Markets AS

Regulována Úřadem pro dozor nad finančním trhem Estonské republiky (EFSA)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets UK Ltd

Regulována Britským orgánem pro finanční dohled (FCA)
POKRAČOVAT
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Regulace CySEC fca

Dluhopisy - Obchodování a Investování - kompletní příručka 2019

Doba čtení: 9 minut(y)

Dluhopisy obchodování

Zajímá vás co jsou dluhopisy? Nevíte, jak obchodovat s dluhopisy, nebo kde koupit dluhopisy? Kladete si třeba otázku, co mám dělat, když chci koupit americké dluhopisy?

V tomto článku najdete odpovědi na tyto a další otázky, které byste mohli mít ohledně obchodování s dluhopisy.

Je jedno, jestli jste začátečník, který potřebuje získat prvotní informace o tom, co jsou dluhopisy. Nebo jste zkušený obchodník, který hledá kde koupit státní dluhopisy. Náš článek uspokojí všechny.

Co jsou Dluhopisy

Dluhopisy jsou produkty s pevným výnosem, které poskytují způsob získávání dlouhodobého financování. Ačkoli existují různé druhy dluhopisů, které budeme v tomto článku probírat, tak všechny dluhopisy fungují v zásadě stejným základním způsobem.

Dluhopisy jsou druhem dluhu. Jinými slovy, jde vlastně o IOU (já dlužím tobě), což je ve skutečnosti slib vydavatele dluhopisu, že držiteli dluhopisu v souladu s podmínkami dluhopisového nástroje, zaplatí. Vydávající dluhopisu (nazývaný emitent dluhopisu) na sebe přebírá dluh a osoba, která kupuje dluh (držitel dluhopisu), je ten, který poskytuje finanční prostředky.

Vydavatel dluhopisu pak může tyto prostředky použít k financování jakéhokoli plánu výdajů, podle svého uvážení. Na oplátku platí pravidelné úroky z dluhu po dobu trvání dluhopisu. Po uplynutí doby splatnosti dluhopisu se říká, že dluhopis tzv. maturuje a v tom okamžiku emitent dluhopisu splácí původní částku dluhu (známou jako jistina nebo nominální cena dluhopisu).

Transakce, při níž je kupujícímu prodán nový dluh, se děje na primárním trhu, avšak toto je jen část celkového trhu dluhopisů. Dluhopisový trh má také sekundární trh, ve kterém se dříve vydané dluhopisy obchodují mezi kupujícími a prodávajícími jako dluhové cenné papíry. Trh s dluhopisy je obrovský a výrazně překračuje akciový trh z hlediska hodnoty.

Největšími emitenty dluhů jsou vlády. Vlády vydávají dlouhodobé vládní dluhopisy, aby pomohly financovat výdaje potřebné na podporu svých zemí. Dalšími významnými emitenty dluhů s pevnými výnosy jsou banky a firmy. Níže budeme diskutovat jak o státních dluhopisech, tak o podnikových dluhopisech podrobněji.

Dluhopisy samozřejmě nejsou jediným typem dluhového cenného papíru. Jiné typy zahrnují dlužní úpisy, bankovky a směnky. Obecně řečeno, dluhopisy mají tendenci mít delší termíny splatnosti než jiné dluhové cenné papíry.

Než se podíváme na některé obecně známé typy dluhopisů, pojďme si nejprve rychle shrnout několik klíčových termínů, které používáme, když mluvíme o dluhopisech.

Klíčové termíny u Dluhopisů

 • Jistina - částka dluhu, kterou emitent převzal a který dluží majiteli dluhopisů
 • Splatnost - datum splatnosti určuje, kdy musí být jistina splacena držiteli dluhopisu
 • Kupon - úroková sazba uhrazená emitentem držiteli dluhopisu
 • Výnos - měří míru návratnosti, kterou investor obdrží od dluhopisu. To lze vypočítat více než jedním způsobem, ale nejjednodušší je roční úroková míra dělená převládající tržní cenou dluhopisu
 • Současná tržní cena - dluhopisy budou, v průběhu jejich doby trvání, měnit cenu, protože se obchodují na sekundárním trhu

Mezi úrokovými sazbami a dluhopisy existuje úzký vztah. Jelikož dluhopisy pravidelně vyplácejí fixní částku, stávají se atraktivnějšími, když úrokové sazby klesají, a méně atraktivní, když se úrokové sazby zvyšují. Tržní ceny dluhopisů se proto mohou lišit od emisní ceny a často se používají pro odhady střednědobého až dlouhodobého očekávání úrokových sazeb. Cena určitého druhu dluhopisu bude samozřejmě ovlivněna i v případě změny vnímání úvěrové bonity emitenta (viz také část o ratingu dluhopisů níže).

Jaké jsou Typy Dluhopisů

V této části budeme diskutovat o čtyřech různých typech dluhopisů. Tyto jsou:

 • Firemní dluhopisy
 • Státní dluhopisy
 • Obecní dluhopisy
 • Nadnárodní dluhopisy

Firemní Dluhopisy

Společnosti mohou získat finanční prostředky dvěma hlavními způsoby: úpisem akcií nebo vydáváním dluhu ve formě firemních dluhopisů. Existuje mnoho důvodů, proč si společnost může přát získat peníze tímto prostřednictvím, včetně fúzí a akvizic a financování nákladů na rozšíření. Zvýšení kapitálu má samozřejmě svoji cenu. V případě akcií se společnost vzdává podílu na hlasovacích právech a obvykle také dividendy.

S dluhem vzniknou společnosti úrokové náklady. Zatímco společnost může vydat dluh se širokou škálou splatností, firemní dluhopisy obvykle budou označovat podnikový dluh se splatností nejméně jednoho roku. Sekundární trh firemních dluhopisů je nejčastěji obchodován na mimoburzovním trhu (OTC), ačkoli některé firemní dluhopisy jsou obchodovány na burze.

Státní Dluhopisy

Státní dluhopisy jsou druhem státního dluhu. Vládní dluhopisy mají zpravidla splatnost středních či dlouhodobých časových rámců, a to od několika let až po několik desetiletí. Naproti tomu existují i formy krátkodobých státních dluhů, jako jsou státní pokladniční poukázky. Hlavní vládní dluhopisy mají k dispozici velmi likvidní termínované kontrakty obchodované na burze, což znamená, že jsou pro obchodníky snadno obchodovatelné.

Investice do Státních Dluhopisů

Zde je seznam některých hlavních státních dluhopisů:

 • US T-bonds (také známé jako dlouhý dluhopis; mají dlouhé splatnosti v rozmezí od 20 do 30 let)
 • US T-notes (střednědobý americký dluh se splatností od 2 do 10 let)
 • UK Gilts (existují střednědobé a dlouhodobé verze dluhopisu a oba jsou dluhem vlády Spojeného království)
 • Německý bund (dlouhodobý německý dluh se splatností od 8,5 do 10,5 let)
 • Německý schatz (také známý jako krátký bund, německý dluh se splatností okolo 2 let)
 • Německý BOBL (Bundesobligationen, střednědobý německý dluh se splatností mezi 4,5 až 5,5 lety)
 • Italské vládní dluhopisy (také známé jako BTP nebo Buoni del Tesoro Poliannuali jsou střednědobé až dlouhodobé italské státní dluhopisy se splatností od 3 let do 30 let).

I když je likvidita a riziko závislé na dotyčné vládě, obecně platí, že státní dluhopisy jsou obvykle likvidní a jsou vnímány jako nízko rizikové, zejména pro země s velkými a zavedenými ekonomikami, jako jsou země G7. Stojí za to však poznamenat, že vždy existuje určitá míra rizika.

Například Rusko má dvanáctou největší ekonomiku na světě (měřeno Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou v roce 2016). Avšak v devadesátých letech minulého století přestalo platit závazky ze svých dluhů a deklarovalo dluhové moratorium na svůj zahraniční dluh (což znamená, že zpozdilo plnění svých finančních závazků), když se ocitlo v hospodářských problémech.

Obecní Dluhopisy

Městské dluhopisy jsou druhem sub-suverénního dluhopisu. Ve Spojených státech jsou dluhopisy vydané federální vládou státní pokladniční poukázky a dluhopisy, jak bylo uvedeno výše. Pod federální úrovní také nižší úrovně samosprávy vydávají dluhy za účelem financování svých kapitálových výdajů.

Dluhové cenné papíry vydané subjektem nebo agenturou místní správy - jako jsou státy, města, okresy a dokonce i školy a veřejná letiště, se nazývají obecní dluhopisy nebo muni obligace. Trh s komunálními dluhopisy je velký, v hodnotě několika bilionů amerických dolarů. V USA jsou úroky plynoucí z tohoto dluhu zpravidla osvobozeny od federální daně a někdy mohou být také osvobozeny od státní daně.

Nadnárodní Dluhopisy

Nadnárodní dluhopis je dlouhodobou formou dluhu, který přesahuje hranice jedné země. Ty jsou velmi podobné státním dluhopisům a mají tendenci mít vysoký rating. Dobrým příkladem nadnárodních dluhopisů jsou ty, které vydala Evropská investiční banka, dlouhodobá úvěrová instituce vlastněná členskými státy Evropské unie (EU).

Dluhopisy obchodováni

Rating Dluhopisů

Jak jsme si ujasnili, tak držitel dluhopisů efektivně půjčuje peníze emitentovi dluhopisů. Tak a teď, pokud jde o půjčování peněz, jedna z klíčových věcí, kterou potřebujete vědět, je, jak důvěryhodný je dlužník.

Zde nám do hry přichází ratingy dluhopisů. Společnosti, jako jsou Moody's a Standard & Poors, poskytují služby úvěrového hodnocení, jejichž cílem je pomoci investorům, aby rozhodli o tom, jak může emitent dluhu splnit své platební závazky.

Nejvyšší hodnocení je AAA. Dluhopisy s hodnotou BBB nebo vyšší jsou považovány za investiční dluhopisy. Dluhopisy s hodnotou BB nebo nižší jsou označovány jako vysoko výnosové a jsou také běžně označovány jako vetešnické (junk) dluhopisy.
U dluhopisu, který má status junk, se považuje, že má vyšší riziko nesplácení závazků. To snižuje přitažlivost dluhu, přičemž všechny ostatní věci zůstávají stejné. V důsledku toho je emitent dluhu nucen stanovit kupón s vyšší sazbou, aby přilákal finanční prostředky.
Prostě a jednoduše - emitent junk dluhopisu musí za více rizikovou půjčku zaplatit vyšší úroky

Obchodování s Dluhopisy

Jak bylo uvedeno výše, při diskusi o tržní ceně dluhopisů, tak hodnota dluhopisu je silně spojena s úrokovými sazbami. To dělá dluhopisové futures dobrým nástrojem pro obchodování, pokud máte přesvědčení o budoucí výkonnosti úrokových sazeb, nebo chcete-li zajistit svou expozici vůči úrokovému riziku.

Kde koupit dluhopisy - Koupit Americké Dluhopisy / Koupit Německé Dluhopisy

Admiral Markets nabízí CFD na 10-leté T-note dluhopisové futures a také CFD na dluhopisové futures pro německý Bund. Můžete tak pohodlně obchodovat s futures na dluhopisy v MetaTrader (MT4 a MT5).

Stejně jako ceny na FX (Forexu) se mohou ceny na trhu s dluhopisy podstatně pohnout při vyhlášení ekonomických zpráv. Pokud se snažíte mít přehled o tom, co ovlivňuje finanční trhy, pomůže vám mít všechny potřebné nástroje, které potřebujete, jako součást obchodní platformy. Na následujícím obrázku je zobrazen snímek obrazovky našeho kalendáře zpráv, který je součástí funkce Admiral Connect, který je součástí MT4SE:

Admiral Connect - kalendář

Zdroj: Platforma MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) - přístup: 12. Března 2019

Obchodování dluhopisů se v posledních letech stalo dostupné i pro drobné investory a obchodníky. Pokud se zajímáte o investice dluhopisy nebo obchodování s dluhopisy, stačí si otevřít obchodní účet a začít. Pokud už obchodní účet máte, tak se dluhopisy mohou stát zajímavou diverzifikací vašeho portfolia.

Admiral Markets nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!

Jak obchodovat s dluhopisy

Obchodování na Forexu

 • Indikátor Historie Pokynů MetaTrader Supreme Edition
 • Jak nainstalovat MetaTrader 4 na MAC
 • Automatické Obchodování Forex a CFD - komplexní průvodce 2019

 • O Admiral Markets

  Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.


  Tento materiál neobsahuje a nesmí být vykládán tak, že obsahuje investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo žádost o jakékoliv transakce s finančními nástroji. Mějte na paměti, že tato analýza obchodování není spolehlivým ukazatelem jakéhokoli současného nebo budoucího výkonu, protože se okolnosti mohou časem měnit. Před provedením jakýchkoli investičních rozhodnutí byste měli požádat o radu od nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.