U 76% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Admiral Markets Group se skládá z následujících společností:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulována Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC)
POKRAČOVAT

Admiral Markets AS

Regulována Úřadem pro dozor nad finančním trhem Estonské republiky (EFSA)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets UK Ltd

Regulována Britským orgánem pro finanční dohled (FCA)
POKRAČOVAT
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Regulace CySEC fca

Porozumění Tržní Forex Analýze

Doba čtení: 9 minut(y)

Technical tools & chart

Zaprvé hýbají trhem pouze dvě síly - nabídka a poptávka. Jsou společným jmenovatelem pro každou ekonomickou, politickou, sociální, vědeckou, vesmírnou a dokonce tržní událost. Jakýkoliv trh na planetě je na nich závislý - býci i mědvědi a jejich otevřené pozice.

Všechno ostatní v tomto článku jsou pouze techniky, styly, přístupy a strategie. Mají jednu věc společnou - pokoušejí se měřit nabídku a poptávku. Některé z nich, například triky z knihy technického obchodníka, budou přesné, ale vždycky budou za cenou zaostávat.

Některé další, například ekonomické teorie používané ve fundamentální Forex analýze, nebudou moc přesné.

Je to celkem poetické. Změnou sentimentu býků nebo mědvědů v různých časech obchodníci vytváří trh, který se snaží sami analyzovat. Změna nastává pouze při otevření nového obchodu. Dalo by se to přirovnat k hadovi pojídajícímu svůj vlastní ocas.

Jako obchodník musíte porozumět tomu, že pouze nejlepší analýzou Forexu, analýzou nabídky a poptávky můžete získat konkurenční výhodu. To je jediná cesta, jak uspět. Protože jste ale omezeni trhem, musíte přijít na to, jak nakoupit levněji než ostatních devět lidí a prodat výše než ostatních devět lidí, protože jinak nebudete ziskoví.

Technické nástroje

Jedna funkce typická pro tržní analýzu Forexu je, že je vázána na graf. Ať už se díváte na graf z jakéhokoliv důvodu, provádíte technickou FX analýzu.

Logický základ pro analyzování grafů je v Dowově teorii, jejímž autorem je slavný Charles Dow. Mimo jiné tvrdil, že trh reaguje úplně na vše.

Jednoduše řečeno trvdil, že ať už má na nabídku a poptávku vliv cokoliv, nevyhnutelně se to odrazí na ceně - která je zobrazena v reálném čase na grafech. Čistá technická analýza vlastně podporuje pouze studování cenového grafu, protože všechno ostatní je nespolehlivé.

Tento stručný úvod do technické analýzy Forexu již zdůrazňuje její největší omezení - analyzuje se to, co už se na trhu odrazilo. Důležitější otázka, kterou je potřeba zvážit, je: jak můžu někomu konkurovat, když to, co vím, je obecná znalost?

Založte si Demo účet

Price action

Price action je subkultura technické analýzy na Forexu, která byla více a více populární, když se obchodování na Forexu stalo známým mezi masami. Důvodem prudkého vzrůstu oblíbenosti je, že price action považuje většinu nástrojů dostupných technickým obchodníkům za neschopné poskytnout obchodníkovi jakoukoliv konkurenční výhodu. Zejméně klasické technické indikátory.

Obchodníci price action dělají závěry z "nahých" grafů, pohyby ceny jsou základem pro jejich rozhodnutí. Vše ostatní má pouze podpůrný charakter.

V základech price action obchodování je vypozorovaný fakt, že trh často znovu navštěvuje cenové úrovně, kde se cena otočila nebo posílila, protože pozůstatky nabídky nebo poptávky jsou tam stále.

Co je to 'pozůstatek nabídky a poptávky'? Představte si, jak obchodují velcí kluci. Místo toho, aby se honili za trhem, institucionální obchodníci z bank, hedgeové fondy a nadnárodní společnosti se starají pouze o vyplnění jejich pokynu za cenu, kterou chtějí. Jejích dnešní Forex analýza je zaměřena na to, kde bude trh příští měsíc, nebo dokonce příští rok. Pokud se trh pohybuje pryč od úrovně, kterou obchodovali dnes, jejich pokyny nebudou zrušeny. Drží své pozice otevřené, dokud se trh nevrátí. Tyto ostatní otevřené pokyny deformují trh, lákají cenu, aby se vrátila.

Strategie price action jsou nejčastěji používány v denní Forex analýze.

Teď ale předbíháme.

Grafy

Co je to graf? Pojďme si to rozebrat.

Grafy nejsou nic jiného než série cenových kotací, které jsou vyobrazeny graficky. Je to zaznamenaná historie trhu, možná i nejpřesnější jednostranná historie, které lidstvo kdy zaznamenalo.

Na osách 0Y máme cenu, na ose 0X máme čas. Co je zobrazeno v poli - je samotná price action. Nezáleží na tom, jaký obchodní styl si člověk vybere - dlouhodobé poziční nebo krátkodobé intradenní obchodování - vše začíná u grafu.

Čtení grafu je pro západní svět relativně nová technika. Wall Street používá grafy pouze po století, zatímco na Dálném Východu jsou dokumenty obsahující svíčky s datem až 300 let zpět. Jsou známé jako rýžové cenové kotace.

Svíčky jsou tím nejjednodušším nástrojem, který má technický obchodník k dispozici, protože ztělesňují cenu. Pomocí holých svíčkových formací se předpovídají pohyby ceny. Kromě znalosti běžných formací porozumíte i podkladovým silám nabídky a poptávky, které ji vytvářejí.

Logická spojitost nabídky a poptávky je vlastně něco, co musí mít každá obchodní strategie.

Kromě studování holých svíček mohou techničtí obchodníci používat formace v grafu. Nejoblíbenější jsou support a rezistence, trendové kanály, trojúhelníky a vlajky. Existuje jich mnohem víc. Je důležité pochopit, že tyto konstrukce neslouží k předpovězení budoucích tržních pohybů. Jsou zde pouze pro pohodlí obchodníka a jeho lepší porozumění minulých pohybů.

Vyloučení odpovědnosti: Máte krásnou mysl! Váš mozek je ta nejkomplexnější věc, která je ve vesmíru známá, nicméně musíte pochopit, že je vysoce sugestivní a má sklon k hledání vizuálních formací tam, kde nejsou žádné. Je to pouze trik, který dělá naši náhodnou realitu trochu srozumitelnější. Proto může skupina hvězd vypadat jako pluh, mrak může vypadat jako Mickey Mouse a některé kopce na povrchu Marsu mohou vypadat jako lidský obličej. Rozumíte, kam tím směřujeme?

Stejný graf uvidí různí obchodníci jinak, protože produkují opačné signály. Proto by neměly být tyto konstrukce primárními argumenty ve Vašem obchodním rozhodování. Nabídka a poptávka by měla být!

Technické indikátory

Pokud jste už někdy otevřeli obchodní platformu, určitě už jste viděli technický indikátor. Pro srozumitelnost je pojďme rozdělit do dvou velkých skupin - stoupenci trendu a stoupenci oscilátorů. Trendové indikátory - klouzavé průměry, MACD, ADX nebo Ichimoku - ukazují směr trendu (ne vždy směr aktuální price action) a sílu trendu.

Oscilátory - RSI, Stochastic, nebo Parabolic SAR - ukazují změny směru.

Trendové indikátory fungují dobře na trendujících trzích, oscilátory fungují dobře na stagnujícím trhu. Nebo alespoň teoreticky.

Některé inidkátory jsou něco mezi, např. Bollinger Bands. Oba používají variaci MA (klouzavého průměru) k vysledování trendu a kanál rozsahu ceny, přičemž naznačují, kdy dojde ke změně trendu.

A nakonec tu jsou indikátory založené na objemu. Ty jsou zajímavé, protože i když byl objem v obchodování na finančních trzích používán jako definující faktor pro nabídku a poptávku, přesné měření na Forexu - spotovém trhu je nemožné. A to proto, že je Forex OTC trh (over-the-counter).

Technické indikátory jsou nedokonalé. Zaostávají za cenou, jsou překreslovány při uzavírání svíčky. Často se používají v kombinaci, aby se navzájem doplnily, protože jinak selhávají úplně. A když slyšíte, jak profesionální obchodníci radí, jak udržovat grafy čisté a jednoduché - mluví právě o technických indikátorech. Obchodní strategie, které jsou čistě založeny na technických indikátorech mohou těžko poskytnout něco konkurenceschopného.

Fundamentální nástroje

Fundamentální FX obchodní analýza nevyužívá cenové grafy, ale spíše ekonomická data jako jsou úrokové sazby, výše inflace nebo obchodní bilance. Teorie za fundamentální analýzou je taková, že trhy mohou znehodnotit finanční instrument z krátkodobého hlediska, ale vždycky se nakonec vrátí k té 'správné' ceně. V době tohoto 'znehodnocení' je vytvořena obchodní příležitost.

Fundamentální FX obchodní analýza rozhodně neposkytne přesné vstupní a výstupní body obchodu. Nicméně pokud je využívána zasvěcenými obchodníky, je to skvělý nástroj k prognóze dlouhodobých pohybů ceny.

Háček je v tom, že i když jsou ekonomiky založené na fundamentech a země jsou jako společnosti, měny nejsou úplně jako jejich akcie.

Finanční zdraví je pro cenu akcie přímo relevantní. I když má země lepší ekonomický výkon, neznamená to nutně růst relativní hodnoty její měny. Relativní hodnota měny je vlastně funkce mnoha velkých faktorů od národní monetární politiky, přes ekonomické ukazatele, technologické pokroky, mezinárodní rozvoj k přírodním katastrofám.

Ekonomické teorie a hrubá data

Kromě tržního sentimentu je zde i několik ekonomických teorií, které pracují na vyhledání rozdílů v aktuální ceně měny a její 'reálné' hodnotě. Zde je několik příkladů:

  • Parita kupní síly - předpokládá, že zboží bude stát stejně po úpravě kurzu měny. Pokud ne, dobré obchodní příležitosti se představí samy.
  • Parita úrokové sazby - v podstatě to samé jako PKS, pouze zboží je v tomto případě finanční aktivum a jejich nákup v různých zemích by měl mít stejný výnos po úpravě úrokové sazby.
  • Bilanční teorie - zabývá se obchodní bilancí země. Pokud je více zboží importováno než exportováno, národní měna bude depreciovat.
  • Model reálné úrokové sazby - úplně to samé jako PÚS, měna s vyššími úrokovými sazbami bude apreciovat vůči měně s nižšími úrkovými sazbami, protože bude atraktivnější investicí.
  • Model tržních aktiv - podobné obchodní bilanci, pouze měří příliv a odtok zahraničních investicí. Čím více zahraničních investicí, tím více bude národní měna apreciovat.

Kromě výše zmíněných teorií mají pro Forex týdenní analýzu váhu i hrubá ekonomická data. Zaměstnanost, úrokové sazby, inflace, HDP, obchodní bilance, maloobchodní prodeje, trvanlivé zboží a další indikátory mohou mít krátkodobý efekt na trh při jejich zveřejňování.

Webináře zdarma

Přístup založený na sentimentu

To je asi ta nejpřímější metoda pro měření nabídky a poptávky po price action, nicméně ani tato metoda není bez omezení.

Metoda je založena na měření otevírání obchodu, což je klíčové pro nabídku a poptávku.

Je to nápad vypůjčený z akciového trhu: pokud se objemy obchodů zvyšují, zatímco otevírací zájem klesá, tržní sentiment se pravdepodobně změní.

Forex spot trh se obchoduje takzvaně over-the-counter, takže sledování obchodního objemu nebo měření otevíracího zájmu je nemožné.

Další nejlepší věc, která pomáhá obchodníkům měřit tržní sentiment, je Závazek Obchodníků podávat zprávy Forex futures trhu. Jsou zde však dva problémy. Zaprvé denní objem Forex futures je pouze $100 bilionů ve srovnání se spotovým Forexem, jehož denní objem je $1.5 trilionů. Zadruhé nejsou mezi velkými kluky pouze spekulanti, ale i hedgeři, kteří obchodují zcela obráceně. Pokud spekulanti nakoupí více, tím silnější bude býčí trend, spekulanti budou více prodávat se silnějším býčím trendem.

Protože existuje mnoho faktorů ke zvážení, prostor pro obchodní analýzu na Forexu a procvičení Vašich mozkových závitů je nekonečný. Většina obchodníků má sklon používat strategie, které pro ně fungují, ať už je to technická analýza, fundamentální analýza nebo mix těchto dvou.

Úrokové sazby, inflace, obchodní bilance, tržní sentiment nebo další fundamenty mohou obchodníkům rozhodně pomoci dívat se na trh z větší perspektivy. Nicméně z krátkodobého hlediska se měny jen zřídka pohybují v rovné linii, což znamená, že existuje hodně krátkodobých price action, kterých lze využít. V této doméně může být technická analýza velmi efektivní.

Ať už používáte jakýkoliv typ analýzy, snažte se vystopovat logické pozadí tržní teorie nabídky a poptávky. Pokud to i poté dává smysl, jděte do toho. Pokud to nedává smysl, ještě přemýšlejte.

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.