Prohlášení o rizikách: Snažíme se poskytovat našim obchodníkům nejpraktičtější a nejzasvěcenější tržní informace.Ujistěte se prosím, že rozumíte rizikům spojeným s Forexem, CFDs a s obchodováním založeným na marži a finanční páce a že jste si přečetli Vyloučení odpovědnosti za analýzu.

Analýza

Snažíme se poskytovat našim obchodníkům nejpraktičtější a nejzasvěcenější tržní informace.

Symbol Bid Ask Spread
Symbol Bid Ask Spread

Výše uvedené kotace jsou pouze orientační.

Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.